10 mitów, jakie możemy usłyszeć na temat żywności - część 2

Kontynuuje temat związany z mitami, jakie możemy usłyszeć na temat żywności. Pierwsza część tego artykułu została już opublikowana na blogu [1]. W tym artykule obalę kolejne wybrane przeze mnie mity, jakie możemy usłyszeć na temat żywności. Wyjaśnię, dlaczego dany mit jest nieprawdziwy, opierając się oczywiście na faktach naukowych. Przejdźmy teraz do obalenia kolejnych mitów na temat żywności, które możemy przeczytać w internecie bądź usłyszeć od kogoś.

Autor: Patryk
 
Mit 6
Dozwolone substancje dodatkowe do żywności są dla nas szkodliwe

Ostatnio możemy przeczytać wiele artykułów na temat szkodliwości dozwolonych substancji dodatkowych do żywności. Strach przed nimi jest zbyt przesadzony. O dozwolonych substancjach dodatkowych do żywności będzie jeszcze mowa na moim blogu, natomiast tutaj jedynie wyjaśnię, dlaczego ten mit nie jest do końca prawdziwy. Na moim blogu jest wiele artykułów na temat bezpieczeństwa żywności, gdzie staram się Państwu wyjaśnić, dlaczego każda żywność, jaką produkuje się i dystrybuuje, musi być bezpieczna dla konsumenta (o bezpieczeństwie żywności pisałem już na blogu [2]). Żadna żywność nie może być szkodliwa dla konsumenta. Aby żywność była dla konsumenta bezpieczna, każdy producent żywności musi w swojej firmie wdrożyć i przestrzegać system HACCP, GHP i GMP (o systemie HACCP już pisałem na blogu [3]). Często producenci ponadto wdrażają system ISO 9001 (system zarządzania jakością) lub ISO 22000 (system zarządzania bezpieczeństwem żywności). Ponadto producenci żywności muszą przestrzegać wiele przepisów prawa żywnościowego, które go obowiązują. Przejdźmy teraz do konkretów. Wiele produktów spożywczych zawiera różne dozwolone substancje dodatkowe do żywności, które są oznaczone symbolem ,,E”. Strach przed nimi wynika głównie z niewiedzy na temat tychże substancji dodatkowych z chemicznego punktu widzenia. Każde te substancje muszą być dokładnie przebadane pod kątem ich bezpieczeństwa przez licznych naukowców (takie badania naukowe są przeprowadzane zgodnie z metodologią badań naukowych). Jeżeli takie substancje byłyby dla nas niebezpieczne, nie zostałyby dopuszczone do ich użytku. Obecne stosowane substancje dodatkowe do żywności zostały przebadane pod kątem ich bezpieczeństwa oraz zostały zatwierdzone przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Co ciekawe, a zarazem ważne, iż wiele z tych substancji dodatkowych występuje postaci naturalnej np. kwas askorbinowy, B-karoten, kwas jabłkowy, α-Tokoferol. Kwestie dodawania tych dozwolonych substancji dodatkowych do żywności reguluje szereg aktów prawnych prawa żywnościowego m.in. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności, czy też rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych. Każde substancje dodatkowe do żywności mają różne zastosowanie w technologii żywności, np. substancje słodzące wpływają na smak produktu spożywczego, konserwanty chronią żywność przed szybkim rozwojem bakterii chorobotwórczych, które powodują zatrucia pokarmowe (np. bakterie Clostridium botulinum, które wytwarzają toksynę - jad kiełbasiany, który jest bardzo niebezpieczny dla człowieka), barwniki np. nadają barwę żywności. Należy mieć na uwadze, iż producent może dodać do żywności tylko takie substancje dodatkowe do żywności, które zostały wcześniej przebadane pod kątem ich bezpieczeństwa oraz zostały dopuszczone do ich stosowania. Wykaz dozwolonych substancji dodatkowych do żywności określa m.in. załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych (o tym mówi nam paragraf 4 niniejszego rozporządzenia). Z kolei załączniki nr 2, 3, 4 i 5 do ww. rozporządzenia określają maksymalne dopuszczalne poziomy dozwolonych substancji dodatkowych, jakie producent może dodać do danego środka spożywczego (żywności). Co to oznacza? Oznacza to, iż producent może jedynie dodać tyle danej substancji dodatkowej do żywności, ile dopuszcza prawo żywnościowe. Jeżeli producent dodałby zbyt dużą dawkę danej substancji dodatkowej do żywności, niż zezwala na to prawo żywnościowe, taki produkt zostałby wycofany z obrotu na mocy wydanej decyzji Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Musicie Państwo wiedzieć, iż każdy producent musi opracować swoją recepturą na wyprodukowanie danego środka spożywczego, uwzględniając ilość potrzebnej dozwolonej substancji dodatkowej do żywności, jaką potrzebuje do wyprodukowania danej żywności. Każdy producent, który wdraża system HACCP w swojej firmie, musi opisać produkty spożywcze, które będzie produkować oraz określić przeznaczenie tego produktu (jest to 3 etap wdrażania systemu HACCP). Należy pamiętać, iż pomimo że taka żywność jest dla konsumenta bezpieczna do spożycia, to nie oznacza, że taką żywność możemy jeść dużych ilościach. Należy pamiętać o tym, że wszystko musimy spożywać umiarkowanych ilościach. Dotyczy to nie tylko żywności, która zawiera dozwolone substancje dodatkowe do żywności, ale także i mleka, nabiału, mięsa, soli, produktów zbożowych, słodyczy, cukru, czy też napojów tj. kawa, herbata, alkohol, soki owocowe, czy napoje gazowane. Każde spożycie produktu spożywczego w bardzo dużych ilościach może być dla nas szkodliwe. Należy więc zwrócić uwagę na to, co jemy i w jakich ilościach. Zwracajmy uwagę na naszą dietę i aktywność fizyczną. To także jest bardzo ważne. Musimy także pamiętać, że nadmiar witamin, składników mineralnych, białka, tłuszczy, cholesterolu etc. również powoduje negatywne skutki dla naszego zdrowia. Także twierdzenie, że żywność, która dozwolone subst. dodatkowe do żywności, jest dla nas szkodliwa, jest nieco przesadzone.
Podsumowując: każde substancje dodatkowe do żywności muszą przejść szerokie badania naukowe (zgodnie z metodologią badań naukowych), które potwierdzą ich bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo tych substancji potwierdza m.in. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Kwestię dodawania tych dodatków do żywności reguluje szereg aktów prawa żywnościowego (u góry podałem dwa przykłady aktów prawnych, które regulują kwestię dodawania dozwolonych subst. dodatkowych do żywności). Przepisy także określają maksymalne dopuszczalne poziomy dozwolonych substancji dodatkowych, jakie producent może dodać do danego środka spożywczego (ustalone maksymalne dopuszczane poziomy są bezpieczna dla konsumenta). Należy pamiętać, iż każda żywność może nam zaszkodzić, jeżeli spożyjemy w bardzo dużych ilościach, dlatego też należy zachować we wszystkim umiar. Tak więc twierdzenie, że żywność, która zawiera dozwolone subst. dodatkowe do żywności, jest dla nas szkodliwa, jest nieco przesadzone. Szczególnie teoria o rakotwórczości aspartamu jest nieprawdziwa (brak rzetelnych badań naukowych, które potwierdzają rakotwórczość aspartamu).

Mit 7
Żywność GMO nam szkodzi

Temat GMO jest tak rozpowszechniony, szczególnie w internecie, że ta cała dyskusja na temat szkodliwości GMO jest bezsensowna. Biotechnologia jest jedną z nauk, która zajmuje się inżynierią genetyczną. Straszenie ludzi na temat szkodliwości GMO wynika z niewiedzy ludzi na temat genetyki. Chcę Państwu wyjaśnić, dlaczego GMO nie jest szkodliwe i jakie ma zastosowanie. Zacznijmy od tego, że GMO już było stosowane od wielu lat m.in. w USA. Co więcej, nie ma żadnych wiarygodnych badań naukowych, które potwierdziłyby, iż spożywanie żywności genetycznej modyfikowanej jest dla człowieka szkodliwe. Takie stanowisko zajęli liczni naukowcy z różnych instytucji, czy organizacji np. PAN, Niemiecka, Chińska i Francuska Akademia Nauk, Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), WHO, amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA). Owszem, niektórzy próbowali wykazać, że jakieś badania naukowe potwierdziły szkodliwość GMO, nie mniej jednak takie badania nie były przeprowadzone w sposób prawidłowy. Każde badania naukowe muszą być przeprowadzone zgodnie z metrologią badań naukowych. Tylko takie badania naukowe są wiarygodne. Jak już wcześniej wspomniałem, iż każda żywność, jaką produkuje się i dystrybuuje, musi być bezpieczna dla konsumenta. Prawo żywnościowe także reguluje kwestię wymagań, jakie musi spełnić żywność genetyczna modyfikowana, by została dopuszczona do sprzedaży, np. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1829/2003 z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy, czy też rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1830/2003 z dnia 22 września 2003 r. dotyczące możliwości śledzenia i etykietowania organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz możliwości śledzenia żywności i produktów paszowych wyprodukowanych z organizmów zmodyfikowanych genetycznie i zmieniające dyrektywę 2001/18/WE. Prawo żywnościowe, które reguluje kwestię GMO, jest bardzo restrykcyjne. Niestety, ale dużo osób próbuje w różny sposób udowodnić szkodliwość GMO. Zamiast kierować się faktami naukowymi, wolimi wymyślać różne teorie na temat szkodliwości GMO. Dużo osób je na co dzień warzywa, owoce, jajka, mięso, czy np. rośliny strączkowe. Te produkty zawierają przecież DNA (również warzywa i owoce z upraw ekologicznych zawierają DNA). DNA jest oczywiście trawione w naszym przewodzie pokarmowym przez enzymy trawienne, czyli nukleazy. Dużo osób z kolei boi się pestycydów. W uprawie roślin genetycznie modyfikowanej tak naprawdę używa się bardzo małą ilość pestycydów, gdyż rośliny genetycznie modyfikowane są odporne na szkodniki, jak i na zmiany klimatyczne. Jest to główna zaleta modyfikacji genetycznej. A co z insuliną, którą cukrzycy używają? Insulinę także produkuje się poprzez modyfikację genetyczną. To idealny przykład zastosowania modyfikacji genetycznej w medycynie. Niestety, dużo osób nie rozumie, że bardzo duża liczba osób cierpi na głód. Dotyczy to głównie Afryki. Uprawa roślin GMO pozwoli na wyżywienie dużej ilości ludzi. Takie stanowisko zajął m.in. ONZ. Ponadto dzięki modyfikacji genetycznej, możemy zwiększyć wartość odżywczą danej żywności. Takim przykładem jest, chociażby ryż złoty, który zawiera dużą ilość B-karotenu (prowitamina witaminy A). Taki ryż pozwoli na uzupełnienie niedoboru witaminy A u osób cierpiących na niedobór tejże witaminy (w krajach bardzo biednych, gdzie panuje głód - w takich krajach jest dużo osób cierpiących na niedobór witaminy A). Dużo osób także żąda wprowadzenia możliwości oznakowania żywności GMO. Mało osób wie, iż takie prawo obecnie obowiązuje. Obowiązkowe oznakowanie żywności genetycznej modyfikowanej reguluje art. 4 ust. 1 pkt a i art. 4 ust. 6 pkt a i b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1830/2003 z dnia 22 września 2003 r. dotyczące możliwości śledzenia i etykietowania organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz możliwości śledzenia żywności i produktów paszowych wyprodukowanych z organizmów zmodyfikowanych genetycznie i zmieniające dyrektywę 2001/18/WE. Niestety, temat GMO jest bardzo szeroki, dlatego też tutaj przedstawiam Państwu ważne informacje dotyczące GMO. O GMO poświęcę osobny artykuł, gdzie szeroko wyjaśnię ten temat, który jest niestety bardzo kontrowersyjny dla wielu osób. Niestety, ale w szkołach na lekcji biologii mało mówi się o genetyce. Niestety, dużo osób nie rozumie, czym jest genetyka i stąd też ludzie wierzą różne mity na temat szkodliwości GMO.
Podsumowując: żadne wiarygodne badania naukowe, jakie zostały przeprowadzone, nie potwierdziły szkodliwości GMO. Co więcej, takie stanowisko zajęli liczni naukowcy z różnych instytucji i organizacji światowych. Jemy na co dzień warzywa, owoce, jajka, mięso, czy też np. rośliny strączkowe, które zawierają DNA. DNA jest trawione w naszym przewodzie pokarmowym przez enzymy trawienne, czyli nukleazy. Rośliny genetyczne modyfikowane są nie tylko odporne na szkodniki, ale również na zmiany klimatyczne. Ponadto rolnicy stosują bardzo małą ilość pestycydów w przypadku upraw roślin genetycznie modyfikowanych niż przy zwykłej uprawie roślin. Cukrzycy także używają insuliny, którą przecież produkuje się za pomocą inżynierii genetycznej. Każda żywność musi być dla konsumenta bezpieczna, zgodnie z prawem żywnościowym. Prawo żywnościowe także reguluje kwestię dopuszczenia do obrotu żywności genetycznej modyfikowanej, które jest zresztą bardzo restrykcyjne. Wszelkie teorie na temat szkodliwości GMO są nieprawdziwe.

Niestety, okazało się, iż ten artykuł zrobił się bardzo obszerny, dlatego też postanowiłem zrobić 3 część tego artykułu, gdzie obalę kolejne mity na temat zdrowej żywności ekologicznej, hormonów i antybiotyków zawartych w produktach mięsnych oraz na temat produktów light, które niby mają nam pomóc w schudnięciu. Zapraszam do przeczytania następnej części tego artykułu.


Linki:

Komentarze

 1. Czekałam na ten wpis :) Dużo różnych rzeczy słyszy się na temat GMO. Muszę przyznać, że czytam na ten temat dużo i zdania jak w każdym temacie są podzielone, a opinie często skrajne. Teraz dzięki Tobie mam jeszcze inne spojrzenie na ten temat.
  Ja sobie zdaję sprawę z tego, że niektóre produkty w nadmiarze mogą nam szkodzić - jak wszystko, ale takie popadanie w skrajność i staranie się wykluczyć dane produkty czy składniki czasami jest przerażająca.
  Czekam z niecierpliwością na ciąg dalszy :)
  Pozdrowionka serdeczne :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Witam Panią serdecznie!

   Obecnie w internecie jest bardzo dużo różnych artykułów i filmików na temat GMO. Dużo osób próbuje udowodnić, że jakieś badania potwierdziły szkodliwość GMO (takie badania były źle przeprowadzone, niezgodnie z metodologią badań naukowych), tylko że nie ma żadnych badań naukowych, które udowodniłyby, iż GMO jest dla człowieka szkodliwe. Mało osób wie, że obecnie modyfikacje genetyczną stosuje się w medycynie, chociażby w produkcji insuliny. Straszenie szkodliwością GMO wynika głównie z niewiedzy na temat genetyki, tak jak napisałem w artykule. Najlepiej jest, aby czytać jedynie sprawdzone portale, które są związane z naukami biologicznymi lub biotechnologicznymi.
   Jeżeli Pani chciałaby przeczytać więcej informacji na temat GMO, to proszę dać znać. Wówczas podeśle Pani linki do ciekawych artykułów na temat GMO.

   Również pozdrawiam,
   Patryk

   Usuń
 2. Patryku jestem pełna podziwu dla Twojej pracy. Żywność jest modyfikowana genetycznie a w przyszłości ludzie będą. I cóż my na to poradzimy. Zawsze myślałam, że po to modyfikują żywność, aby jej robaki gdy rośnie w polu nie zżerały :). Pozdrawiam serdecznie Patryku -:)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dziękuję za miłe słowa. Ochrona przed szkodnikami to jedna z zalet modyfikacji genetycznej. Modyfikacja genetyczna ma dużo zastosowań, chociażby w medycynie.

   Również Panią pozdrawiam,
   Patryk

   Usuń
  2. Mnie również zainteresował temat GMO, w dzisiejszych czasach nie wiadomo komu wierzyc, kazdy powołuje się na swoje badania... Ja w kazdym razie stawiam na jak najbardziej naturalną żywność, na przykład warztwka z wlasnego ogródka ☺

   Usuń
  3. Każde badania naukowe muszą być przeprowadzone zgodnie z metodologią badań naukowych. Dużo osób powołuje się na badania, które nie zostały przeprowadzone w sposób rzetelny, zgodnie z metodologią badań naukowych. Komu zatem wierzyć? Wierzyć naukowcom, którzy przekazują fakty naukowe, oparte na rzetelnych badaniach naukowych. W dzisiejszych czasach ludzie próbują na każdym kroku wmówić szkodliwość nie tylko GMO, ale także glutenu, mleka, czy szczepionek. Proszę zobaczyć, ile osób powołuje się na nierzetelnych badaniach naukowych, które niby potwierdziły, że szczepionki powodują autyzm, co oczywiście jest bzdurą. Niestety, ale dużo osób nie za bardzo zna się na genetyce, a przeciwnicy GMO wykorzystują to, jednocześnie wmawiając, jak te GMO jest szkodliwe dla człowieka. Trzeba zrozumieć, czym jest dokładnie modyfikacja genetyczna i jakie ma zastosowania m.in. w medycynie, czy w rolnictwie. Najlepiej czytać rzetelne artykuły, które są związane z naukami biologicznymi lub biotechnologicznymi.

   Pozdrawiam,
   Patryk

   Usuń
 3. Co do badań naukowych i badania żywności oraz leków trochę się nasłuchałam, więc mnie to nie przekonuje - dlatego jak mam wybór to stawiam na produkty naturalne i jak najmniej przetworzone.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dlaczego Pani to nie przekonuje? Z tym przetwarzaniem także nie przesadzajmy, bo ludzie od wielu lat przetwarzali żywność. W domu także przetwarza się żywność. To normalny proces technologiczny.

   Pozdrawiam,
   Patryk

   Usuń
 4. bardzo treściwie merytoryczny tekst:)

  OdpowiedzUsuń
 5. Oj GMO to temat rzeka i sądzę że żadna strona czy za czy przeciw nie ma do końca racji.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dlaczego osoba za GMO nie ma do końca racji? Bardziej nie mają racji Ci, co uważają, że GMO jest dla człowieka szkodliwe. GMO ma wiele zastosowań. Jest bardzo mnóstwo badań naukowych, które nie udowodniły, iż GMO jest dla nas szkodliwe. Tak jak napisałem artykule, iż DNA jest trawione w naszym układzie pokarmowym przez nukleazy, czyli enzymy trawienne.

   Pozdrawiam,
   Patryk

   Usuń
 6. Dobrze, że ktoś zdecydował się to wyjaśnić. Szkoda tylko, że tekst jest bardzo oficjalny i bardzo poważny. Myślę, że niektórym lepiej napisać coś krócej, treściwiej, bez oficjalnych zwrotów ;)

  OdpowiedzUsuń
 7. Ciekawy informacji się dowiedziałam. Chciałabym ,żeby żywność nie była modyfikowana.Pozdrawiam serdecznie.

  OdpowiedzUsuń
 8. Bardzo dobrze przygotowany i ciekawy post. Liczę, że w przyszłości będą kolejne części.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Niebawem pojawi się 3 część tego artykułu. Jestem w trakcie pisania tego artykułu.

   Pozdrawiam serdecznie,
   Patryk

   Usuń
 9. Bardzo interesujący wpis! Bardzo dużo się dowiedziałam.
  Czekam na ciąg dalszy.

  Pozdrawiam!:)
  xxBasia

  OdpowiedzUsuń

Prześlij komentarz

Zasady dodawania komentarzy do bloga ,,Blog o żywieniu zbiorowym”:

1. Jeżeli dodajesz komentarz pod postem na moim blogu, jednocześnie akceptujesz moje zasady, jakie panują na moim blogu.
2. Zanim komentarz zostanie opublikowany na moim blogu, zostanie wcześniej sprawdzony przez administratora bloga. Komentarz, który nie narusza moich zasad, zostanie opublikowany.
3. Administrator bloga nie opublikuje komentarza, jeżeli:
- komentarz jest spamem;
- osoba dodająca komentarz dodała link do jakiejś strony internetowej, co ma charakter reklamowy (np. strony o lekach, o suplementach diety, strony dla dorosłych, reklama stron www firm itp.);
- komentarz zawiera słowa niecenzuralne;
- komentarz obraża administratora bloga lub inną osobę, która dodała komentarz na moim blogu;
- komentarz nie odnosi się ani do czyjegoś komentarza, ani do postu.
4. Komentarze muszą odnosić się do danego tematu posta lub innego dodanego komentarza, jaki pojawił się na moim blogu.
5. Komentarz nie może być reklamą!

Wszelkie pytania, propozycje napisania postu, uwagi itp. proszę kierować na adres e-mail administratora bloga!

Patryk
administrator bloga