Bezpieczeństwo i higiena żywności w gastronomii oraz prawo żywnościowe - czym jest bezpieczeństwo żywności? Dlaczego żywność musi być bezpieczna dla konsumenta? Jakie akty prawne regulują kwestię bezpieczeństwa żywności?

W kolejnym wpisie z zakresu bezpieczeństwa i higieny żywności w zakładach żywienia zbiorowego oraz technologii żywności omówię temat bezpieczeństwa żywności. Dowiecie się, czym jest bezpieczeństwo żywności i dlaczego nasza żywność musi być bezpieczna dla konsumenta. Również przytoczę kilka przepisów, które odnoszą się do bezpieczeństwa żywności. 

Każda żywność, jaka jest w naszym sklepie, musi być bezpieczna dla konsumenta. Nie ulega wątpliwości, jak ważne jest to, aby nasza żywność była bezpieczna do spożycia. Nikt przecież nie chce zatrucia pokarmowego. Już niejednokrotnie na moim blogu omawiałem kwestię bezpieczeństwa żywności, gdzie pod spodem podam kilka linków do osobnych wpisów, które odnoszą się do tego tematu. 
Dlaczego żywność musi być bezpieczna dla konsumenta i jakie akty prawne regulują kwestię bezpieczeństwa żywności? Na to pytanie odpowiem już za chwilę.


Autor: Patryk
 
Czym jest bezpieczeństwo żywności i jakie akty prawne regulują kwestię bezpieczeństwa żywności?

Jak już na początku wspomniałem, iż każda żywność, jaka pojawi się w sklepie, musi być bezpieczna dla każdego konsumenta. Jakie akty prawne regulują kwestię bezpieczeństwa żywności? Już niejednokrotnie na blogu pisałem, iż odkąd Polska weszła do Unii Europejskiej, polskie akty prawne muszą być dostosowane do aktów prawnych UE. Skupmy się na polskich aktach prawnych. Również niejednokrotnie pisałem o ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia. To główny polski akt prawny, które reguluje kwestię bezpieczeństwa żywności i żywienia. O tym już pisałem m.in. w poście na temat aktów prawnych, które muszą być przestrzegane w zakładach żywienia zbiorowego typu otwartego i zamkniętego [1]. Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. właśnie reguluje wszelkie kwestie bezpieczeństwa żywności i żywienia.
Jak mówi nam art. 1 ust. 1 ww. ustawy, iż ustawa określa wymagania i procedury niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w sprawie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 178/2002.

Jak wyżej napisałem, iż ustawa ta reguluje wszelkie kwestie bezpieczeństwa żywności, jaka powinna zapewnić każdemu konsumentowi. Firmy produkujące i dystrybuujące żywność, czy też zakłady żywienia zbiorowego typu otwartego i zamkniętego, podlegają kontroli m.in. Państwowej Inspekcji Sanitarnej. PIS kontroluje przede wszystkim to, czy przedsiębiorca stosuje się do wszelkich aktów prawnych UE i polskich aktów prawnych dotyczących prawa żywnościowego. Chcę podkreślić, że nie tylko Państwowa Inspekcja Sanitarna sprawuje kontrolę nad żywnością, ale również i Państwowa Inspekcja Weterynaryjna, czy też Państwowa Inspekcja Handlowa. To na przedsiębiorcy spoczywa obowiązek produkcji żywności w taki sposób, aby żywność nie tylko spełniała  normy ISO, ale również żywność była bezpieczna do spożycia. 

Przejdę teraz do tematu związanego z definicją bezpieczeństwa żywności. Definicja bezpieczeństwa żywności została uregulowana we wcześniej wspomnianej przeze mnie ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 5 ww. ustawy, bezpieczeństwo żywności - ogół warunków, które muszą być spełniane, dotyczą w szczególności:
a) stosowanych substancji dodatkowych i aromatów,
b) poziomów substancji zanieczyszczających,
c) pozostałości pestycydów,
d) warunków napromieniania żywności,
e) cech organoleptycznych,
i działań, które muszą być podejmowane na wszystkich etapach produkcji lub obrotu żywnością
– w celu zapewnienia zdrowia i życia człowieka”.

Jak w wyżej przytoczonym art. 3 ust. 3 pkt 5 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, aby żywność była dla nas bezpieczna, wszelkie dodatki i aromaty, które są dodawane do żywności, ale również zawartość pestycydów w żywności, nie może przekroczyć dopuszczalnych norm, o którym jest mowa w wielu aktach prawnych. Przykładowo weźmy acesulfan K, czyli substancję słodzącą (E950). Każdy produkt spożywczy, który zawiera tę substancję dodatkową do żywności w bezpiecznych ilościach (dozwoloną dawkę  określa załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych), taki produkt spożywczy jest bezpieczny dla konsumenta. To samo również dotyczy np. pestycydów. Jeżeli mówimy o osobach mających alergie pokarmowe, wówczas producent ma obowiązek zaznaczyć na etykiecie wszystkie alergeny, które mogą być dla alergika niebezpieczne, dlatego też należy czytać etykiety, aby zapoznać się z alergenami, jakie mogą pojawić się w żywności  (kwestię oznakowania alergenów reguluje wiele aktów prawnych dotyczących prawa żywnościowego m.in. załącznik nr 2 do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności). O tym jednak napiszę innym razem. 

Całokształt bezpieczeństwa żywności i żywienia, autor: Patryk

Co wpływa na bezpieczeństwo żywności?

Należy pamiętać, iż przestrzeganie przepisów dotyczących prawa żywnościowego jest bardzo ważne i nie robimy tylko dlatego, aby ustrzec się przed karą, jaką może nałożyć na nas PIS, ale również przestrzeganie tychże przepisów jest ważne, by zapewnić każdemu konsumentowi żywność, która będzie bezpieczna do spożycia. Jak już wcześniej wspomniałem, iż to na przedsiębiorcę spoczywa obowiązek przestrzegania wszelkich przepisów prawa żywnościowego i zapewnieniu konsumentowi bezpiecznej żywności. Co wpływa zatem na bezpieczeństwo żywności? Tego jest wiele, ale żeby mój wpis nie był za długi, napiszę kilka podpunktów, które odnoszą się do tego tematu:
 • Przestrzeganie wszelkich przepisów dotyczących prawa żywnościowego (polskich i unijnych przepisów), ale również wykonywanie wydanych decyzji i zaleceń inspektorów, którzy przeprowadzają urzędową kontrolę żywności.
 • Odpowiednie wdrażanie i przestrzeganie systemu HACCP, GHP i GMP (system zarządzania bezpieczeństwem żywności - norma ISO). O systemie HACCP była już mowa na moim blogu [2];
 • Zachowanie odpowiednich standardów higienicznych podczas produkcji żywności (m.in. odpowiednia odzież ochronna);
 • Kontakt osoby zdrowej z żywnością (dopuszczanie technologów żywności i innych pracowników mających kontakt z żywnością do pracy, którzy legitymują się potwierdzonymi badaniami na brak nosicielstwa różnych bakterii np. Salmonella) - o drobnoustrojach była już mowa na moim blogu [3];
 • Częste przeprowadzanie urzędowych kontroli przez Państwową Inspekcję Sanitarną, Państwową Inspekcję Weterynaryjną, czy też przez Państwową Inspekcję Handlową.

Zdarzają się jednak takie sytuacje, że np. do produktu żywnościowego dostanie się ciało obce, albo produkt spożywczy zawiera bakterie Salmonella, gdzie spożycie takich produktów żywnościowych może zagrażać zdrowiu lub życiu konsumenta. Wówczas w takim przypadku działa system RASFF, czyli system wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach. Dla przykładu weźmy żywność, gdzie dana partia tej żywności przekracza dopuszczalne normy np. rtęci. W takim przypadku PIS wycofuje produkt spożywczy z obrotu na podstawie wydanej decyzji inspektora sanitarnego.
 
To tyle, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo żywności. Myślę, że każdy czytelnik dowiedział się na temat bezpieczeństwa żywności. Zapraszam do przeczytania kolejnego artykułu, który pojawi się niebawem na blogu.


Linki:
[1] http://blog-zywienie-zbiorowe.blogspot.com/2015/10/akty-prawne-w-zywieniu-zbiorowym.html
[2] http://blog-zywienie-zbiorowe.blogspot.com/2015/12/system-haccp.html
[3] http://blog-zywienie-zbiorowe.blogspot.com/2016/04/bakterie-w-zywnosci.html

Komentarze

 1. Dobrze, że ktoś czuwa nad naszym bezpieczeństwem. Mimo to, czasem kiedy wchodzę do niektórych restauracji, zastanawiam się, kto je dopuścił i mam ochotę wyjść.

  OdpowiedzUsuń
 2. Ja nie wiem jak tam z bezpieczeństwem żywności - ale jak czytam na opakowaniach skład to mi się w brzuchu przewraca, co potrafią wrzucić do jedzenia.. zresztą w restauracjach nie wiadomo co jest w jedzeniu. hahahaah

  OdpowiedzUsuń
 3. Co jak co...ale kontrola to konieczność :)

  OdpowiedzUsuń
 4. Szkoda, ze nie wszyscy tego przestrzegają.

  OdpowiedzUsuń

Prześlij komentarz

Zasady dodawania komentarzy do bloga ,,Blog o żywieniu zbiorowym”:

1. Jeżeli dodajesz komentarz pod postem na moim blogu, jednocześnie akceptujesz moje zasady, jakie panują na moim blogu.
2. Zanim komentarz zostanie opublikowany na moim blogu, zostanie wcześniej sprawdzony przez administratora bloga. Komentarz, który nie narusza moich zasad, zostanie opublikowany.
3. Administrator bloga nie opublikuje komentarza, jeżeli:
- komentarz jest spamem;
- osoba dodająca komentarz dodała link do jakiejś strony internetowej, co ma charakter reklamowy (np. strony o lekach, o suplementach diety, strony dla dorosłych, reklama stron www firm itp.);
- komentarz zawiera słowa niecenzuralne;
- komentarz obraża administratora bloga lub inną osobę, która dodała komentarz na moim blogu;
- komentarz nie odnosi się ani do czyjegoś komentarza, ani do postu.
4. Komentarze muszą odnosić się do danego tematu posta lub innego dodanego komentarza, jaki pojawił się na moim blogu.
5. Komentarz nie może być reklamą!

Wszelkie pytania, propozycje napisania postu, uwagi itp. proszę kierować na adres e-mail administratora bloga!

Patryk
administrator bloga