Rodzaje zakładów żywienia zbiorowego, które zajmują się żywieniem zbiorowym konsumentów

W kolejnym wpisie na temat żywienia zbiorowego omówię rodzaje zakładów żywienia zbiorowego, które zajmują się żywieniem konsumentów. W tym wpisie dowiecie się, jakie wyróżniamy zakłady żywienia zbiorowego typu otwartego i zamkniętego.

Każdy z nas korzystał z usług żywieniowych, które świadczą różne zakłady żywienia zbiorowego. Żywienie zbiorowe odgrywa dość ważną rolę w naszym życiu codziennym. Każdy zna pewnie piramidę Maslowa. Jeżeli tak, to każdy z pewnością wie, iż każdy konsument ma potrzebę zjedzenia lub wypicia czegoś, bądź potrzebę zorganizowania jakiegoś przyjęcia okolicznościowego. Naszą potrzebę właśnie spełniają wszelkie zakłady żywienia zbiorowego, gdzie forma żywienia jest przeróżna.
Musicie Państwo wiedzieć, iż pojęcie zakładu żywienia zbiorowego jest również uregulowane w różnych aktach prawnych z zakresu prawa żywnościowego. Zgodnie art. 3 ust. 3 pkt 55 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r., ,,zakład żywienia zbiorowego - zakład żywienia zbiorowego w rozumieniu art. 2 ust. 2 lit. d rozporządzenia nr 1169/2011”. Powołując się na definicję zakładu żywienia zbiorowego na podstawie art. 2 ust. 2 lit. d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004, zakład żywienia zbiorowego oznacza wszelkie zakłady (w tym pojazdy oraz nieruchome lub ruchome punkty sprzedaży), takie jak restauracje, stołówki, szkoły, szpitale i przedsiębiorstwa świadczące usługi gastronomiczne, w których w ramach prowadzenia działalności gospodarczej przygotowuje się żywność gotową do spożycia przez konsumenta finalnego”.
Pojęcie zakładu żywienia zbiorowego typu zamkniętego również jest uregulowane w wyżej podanej ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 56 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r., ,,zakład żywienia typu zamkniętego - zakład wykonujący działalność w zakresie zorganizowanego żywienia określonych grup konsumentów, w szczególności w szpitalach, zakładach opiekuńczo-wychowawczych, żłobkach, przedszkolach, szkołach, internatach, zakładach pracy, z wyłączeniem żywienia w samolotach i innych środkach transportu oraz wojskowych polowych punktów żywieniowych. Definicje zakładu żywienia zbiorowego są uregulowane w wyżej podanych przeze mnie aktów prawnych (polskie i unijne akty prawne) z zakresu prawa żywnościowego, gdzie jasno mówią, czym jest zakład żywienia zbiorowego oraz zakład żywienia zbiorowego typu zamkniętego. Nie ulega wątpliwości, czym jest pojęcie zakładu żywienia zbiorowego i zakładu żywienia zbiorowego typu zamkniętego na podstawie powołanych ww. przepisów prawa żywnościowego. To tyle na temat prawa żywnościowego, więc przejdę teraz do omówienia podziału zakładów żywienia zbiorowego. A zatem jakie wyróżniamy rodzaje zakładów żywienia zbiorowego?

Przykładowe zakłady żywienia zbiorowego typu otartego i zamkniętego, autor: Patryk

Zakłady żywienia zbiorowego typu otwartego

Zakłady żywienia zbiorowego typu otwartego charakteryzują się tym, iż wszelkie przedsiębiorstwa, które zajmują się żywieniem zbiorowym konsumentów, są przeznaczone dla każdego z nas. Co to oznacza? Oznacza to, iż każda osoba może pójść do restauracji i coś zamówić. Ten typ żywienia charakteryzuje się przede wszystkim wyborem potraw i napoi wg opracowanej karty menu. Żywienie zbiorowe typu otwartego jest przeróżne w zależności od tego, jaki jest rodzaj żywienia np. forma obsługi konsumenta w różnych punktach gastronomicznych.
Do zakładów żywienia zbiorowego typu otwartego można zaliczyć np.:
 • cukiernie, kawiarnie - charakteryzują się tym, iż żywienie polega na zamówieniu deseru w formie ciasta, lodów itp. Cukiernie i kawiarnie również mogą sprzedawać kawę, herbatę i inne napoje.
 • bary, restauracje, pizzerie - są to zakłady gastronomiczne, gdzie możemy zamówić potrawę lub napój wg karty dań.

Zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego

W porównaniu do punktów gastronomicznych, które są dostępne dla każdego, w przypadku  zakładów żywienia zbiorowego typu zamkniętego, te zakłady są przeznaczone dla osób, które korzystają np. z usług medycznych w szpitalach. Należy mieć na uwadze, że te zakłady również są dostępne dla każdego, o ile my korzystamy np. z usług szkoły, przedszkola, Domu Pomocy Społecznej itp. W tych zakładach żywienia zbiorowego nie polega na wyborze potrawy i napoju przez konsumenta, lecz poprzez ułożonego jadłospisu przez intendentki/intendenta, czy też dietetyka. 
Do zakładów żywienia zbiorowego typu zamkniętego można zaliczyć np.:
 • szpitale - żywienie te odbywa się poprzez podawanie różnych posiłków pacjentom szpitala. Szpital może posiadać własną kuchnię lub korzystać z firmy cateringowej (podpisana umowa, która zobowiązuje się do przygotowania i dostarczenia potraw konsumentom). Należy pamiętać, iż nie wszystkie potrawy są wydawane dla każdego, gdyż każdy pacjent ma różne zalecenia dietetyczne, dlatego też potrawy muszą być sporządzone wg zasad żywienia dietetycznego.
 • szkoły/przedszkola/internaty - te zakłady zajmują się żywieniem dzieci, młodzieży i przedszkolaków. Żywienie te również opiera się wg ułożonego jadłospisu. 
 • DPS-y i inne domy opieki osób starszych - zakłady te zajmują się żywieniem osób starszych. Podobnie, jak w przypadku szkół i przedszkoli, w tych zakładach również żywienie opiera się wg ułożonego jadłospisu. Należy pamiętać, iż żywienie takich osób musi być oparta na podst. różnych zaleceń żywieniowych. O tym już pisałem na moim blogu. Jeżeli osoby starsze są chore, wówczas żywienie musi być oparte na zalecenia dietetyczne w danej chorobie. 

Inną firmą zajmującą się żywieniem zbiorowym są firmy cateringowe. Są to firmy, gdzie przygotowują zamówione posiłki dla klientów, którzy podpiszą umowę z tą firmą. Firmy cateringowe dostarczają potrawy za pomocą środka transportu.

Każdy z wyżej podanych zakładów żywienia zbiorowego ma różną obsługę konsumencką, czyli obsługa kelnerska, obsługa stołówkowa, czy też hotelowa (w formie stołu szwedzkiego), o czym była już mowa na moim blogu [1]. O rodzaju wyżywienia w różnych placówkach gastronomicznych omówię innym razem.
Myślę, że taki krótki wpis pozwolił na zapoznanie się z rodzajem żywienia zbiorowego. Należy pamiętać, iż nie zależnie od tego, jaką formę żywienia prowadzimy, obowiązuje dla wszystkich jednakowe prawo dotyczące przepisów związanych z bezpieczeństwem żywności i żywienia (przepisów dot. wdrażania i przestrzegania w praktyce systemu HACCP, GHP/GMP itp.). O aktach prawnych, jakie obowiązują w tych zakładach żywienia zbiorowego, również pisałem na blogu, gdzie link do tego wpisu podam poniżej [2].
 

Komentarze

 1. Hahahah jedzenie w szpitalu trudno nazwać żywieniem...

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Niestety, ale szpitale wymagają dużych reform i regulacji prawnych co do jakości żywienia, bo niestety żywienie w większości szpitalach jest o niskiej jakości, często żywienie pacjentów odbywa się o niskiej racji pokarmowej. Jednak są szpitale, które dbają o odpowiednie żywienie, gdzie w niektórych szpitalach są zatrudnianie dietetyczki :) Zresztą nie tylko problem żywienia występuje w szpitalach, ale również w stołówkach szkolnych, przedszkolnych i innych placówkach żywienia zbiorowego typu zamkniętego. Zakłady żywienia zbiorowego typu otwartego, szczególnie do nich należą m.in. bary fast food, które również nie najlepiej odżywia ludzi ;) Pozdrawiam.

   Usuń
  2. Najgorzej jest chyba w szpitalach onkologicznych. Z punktu widzenia dietetycznego jest bardzo trudno napisać dietę dla pacjenta onkologicznego, bo dieta powinna być zależna od jego typu leczenia i stanu zdrowia (przede wszystkim reakcji na podawane leki). Mam wrażenie, że dieta pod przeciętnego pacjenta tutaj w ogóle się nie sprawdzi. I uważam, że to raczej rodzina, która przynosi dodatkowe jedzenie powinna być przeszkolona co danemu pacjentowi podać. Poza tym pobyt w szpitalu nie jest stały i kiedyś pacjent wróci do domu a rodzina z reguły nie wie co mu podać do jedzenia. Czytałam dane, że ok 40% ludzi chorych na raka umiera z niedożywienia. Mamy XXI wiek, kraj cywilizowany, postęp technologiczny a tylu pacjentów umiera, bo nie wiadomo, co im podać do jedzenia.
   Przyznam szczerze dieta dla chorych na raka jest trudna do ułożenia i powinna być bardzo urozmaicona i chyba można by było napisać odrębny artykuł co takim osobom należy podawać.

   Usuń
  3. Zgadzam się z Rebeccą :) Pomyśle nad napisaniem osobnego artykułu o zastosowaniu różnych diet w różnych jednostkach chorobowych. Nie mniej jednak żywienie w szpitalu to ciągły problem XXI wieku. Tutaj głównym problemem są finanse, gdyż głównie żywienie w zakładach żywienia zbiorowego polega właśnie na kosztach, stąd też finanse wpływają na układanie jadłospisów w oparciu o dzienne racje pokarmowe o niskiej stawce żywieniowej. W ogóle szpitale wymagają dużych reform, szczególnie powinno się wprowadzić odpowiednie przepisy dotyczące prawa żywnościowego, gdzie będą z góry nałożone normy związane z żywieniem w placówkach żywienia zbiorowego typu zamkniętego. Zresztą problem widzę i w stołówkach szkolnych i w stołówkach żywiących osoby starsze (DPS-y), czy też problem żywienia stołówkach w przedszkolach, bo tam to na okrągło pojawiają się potrawy smażone, a przecież dzieci nie powinni spożywać potraw smażonych i ciężkostrawnych. To jakiś w ogóle horror z tym żywieniem. Cieszę się, że możemy tutaj podyskutować na temat problematyki związanej z żywieniem w szpitalach. Dziwię się tylko, czemu nikt na to nie zwraca uwagi i nic z tym się nie robi. W tym kraju wszędzie powinny być reformy, i w szpitalach, i w szkołach. A co najdziwniejsze jest to, że w więzieniach jest dwa razy lepsze żywienie niż w szpitalach. Czy to nie dziwne? W więzieniach mają tak ułożone dania, gdzie mają uwzględnione normy kaloryczne i pozostałe normy żywieniowe wraz z uwzględnieniem dziennych racji pokarmowych. Pozdrawiam.

   Usuń
  4. Czyli jakby na to nie spojrzeć, wciąż chodzi o pieniądze!

   Usuń
  5. Dokładnie :) Żywienie w placówkach żywienia zbiorowego typu otwartego i zamkniętego głównie jest zależne od stanu finansowanego danego przedsiębiorstwa, dlatego też restauratorzy, czy kierownicy kuchni np. w szpitalach, przedszkolach itp. na każdym kroku tną koszty zakupu żywności, gdzie głównie kupuje się żywność tanią. Mało tego, często gotuje się za dużo jedzenia i często się zostawia dużo zupy w garnkach :D Pozdrawiam.

   Usuń
 2. Fajnie, że to wyjaśniłeś, bo wcześniej używałeś tych pojęć i nie byłam do końca pewna, czy dobrze je rozumiem.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Z tego powodu postanowiłem napisać wpis na podział zakładów żywienia zbiorowego wraz z przytoczeniem aktów prawnych, które regulują pojęcia zakładu żywienia zbiorowego i zakładu żywienia zbiorowego typu zamkniętego :D Pozdrawiam :)

   Usuń
 3. W takim razie, jeśli dobrze rozumiem, to żłobek w którym firma cateringowa dowozi zamówione posiłki nie jest zakładem żywienia zbiorowego?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Żłobek jest zakładem żywienia zbiorowego (jak mówi definicja zakładu żywienia zbiorowego typu zamkniętego w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia), przy czym żywienie dzieci polega na podawaniu posiłków, które są przyrządzane i dostarczane przez firmę cateringową (na podst. podpisanej umowy pomiędzy zakładem a formą cateringową).

   Pozdrawiam serdecznie,
   Patryk

   Usuń

Prześlij komentarz

Zasady dodawania komentarzy do bloga ,,Blog o żywieniu zbiorowym”:

1. Jeżeli dodajesz komentarz pod postem na moim blogu, jednocześnie akceptujesz moje zasady, jakie panują na moim blogu.
2. Zanim komentarz zostanie opublikowany na moim blogu, zostanie wcześniej sprawdzony przez administratora bloga. Komentarz, który nie narusza moich zasad, zostanie opublikowany.
3. Administrator bloga nie opublikuje komentarza, jeżeli:
- komentarz jest spamem;
- osoba dodająca komentarz dodała link do jakiejś strony internetowej, co ma charakter reklamowy (np. strony o lekach, o suplementach diety, strony dla dorosłych, reklama stron www firm itp.);
- komentarz zawiera słowa niecenzuralne;
- komentarz obraża administratora bloga lub inną osobę, która dodała komentarz na moim blogu;
- komentarz nie odnosi się ani do czyjegoś komentarza, ani do postu.
4. Komentarze muszą odnosić się do danego tematu posta lub innego dodanego komentarza, jaki pojawił się na moim blogu.
5. Komentarz nie może być reklamą!

Wszelkie pytania, propozycje napisania postu, uwagi itp. proszę kierować na adres e-mail administratora bloga!

Patryk
administrator bloga