Bezpieczeństwo i higiena żywności w gastronomii oraz prawo żywnościowe - pobieranie i przechowywanie próbek żywności w zakładach żywienia zbiorowego typu zamkniętego. Zasady pobierania i przechowywywania oraz akty prawne prawa żywnościowego, które regulują kwestię pobierania i przechowywania próbek żywności.

Każdy zakład żywienia zbiorowego typu zamkniętego miał kiedyś obowiązek pobierać i przechowywać wszelkie próbki potraw, które zostały przygotowane w konkretnym dniu wg ułożonego jadłospisu. W związku ze zmianą przepisów prawa żywnościowego (zmiany ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia), zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego mogą przechowywać próbki (pobieranie tych próbek nie jest już obowiązkowe). A zatem jakie prawo reguluje pobieranie i przechowywanie próbek oraz jakie zasady obowiązują podczas pobierania i przechowywania próbek żywności? Na to pytanie dowiecie się w kolejnym poście, gdzie podam dość ważne zasady przechowywania i pobierania próbek, ale również podam przepisy prawne, jakie regulują w zakładach żywienia zbiorowego typu zamkniętego, które dotyczą pobierania i przechowywania próbek żywności.

Zapewne pamiętacie wpis na temat aktów prawnych, jakie obowiązują w zakładach żywienia zbiorowego. Jeżeli ktoś nie przeczytał tego wpisu, to polecam zapoznać się z nim [1].
W tym  poście podam ponownie akty prawne, które dotyczą pobierania wszelkich próbek żywności w zakładach żywienia zbiorowego typu zamkniętego. Jeżeli zakład żywienia zbiorowego ma problem z interpretacją przepisów, powinien skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w zakresie prawa żywnościowego bądź z pracownikiem Państwowej Inspekcji Sanitarnej.  
Przejdźmy teraz do głównej części mojego wpisu.
 
Autor: Patryk

Akty prawne prawa żywnościowego, które regulują sposób pobierania i przechowywania próbek żywności w zakładach żywienia zbiorowego typu zamkniętego

Ważnym aktem prawnym, który reguluje sposób pobierania i przechowywania próbek żywności w zakładach żywienia zbiorowego typu zamkniętego jest ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. Co ustawa mówi na temat pobierania i przechowywania próbek żywności w zakładach żywienia zbiorowego typu zamkniętego? Jak już wcześniej wspomniałem, iż dawniej były obowiązek przechowywania i pobierania wszelkich próbek żywności w zakładach żywienia zbiorowego typu zamkniętego. Teraz już takiego obowiązku nie ma. Zgodnie z art. 72 ust. 1 ww. ustawy, „zakład żywienia zbiorowego typu zamkniętego może przechowywać próbki wszystkich potraw o krótkim okresie przydatności do spożycia, wyprodukowanych i przeznaczonych do żywienia konsumentów w tym zakładzie”.
A co jeśli my żywimy konsumentów, gdzie potrawy są dostarczane przez firmy cateringowe? Tutaj reguluje art. 72 ust. 2 ww. ustawy, który mówi, że zakład, o którym mowa w ust. 1, w przypadku wprowadzania do obrotu gotowych potraw pochodzących z innych zakładów przechowuje próbki poszczególnych potraw otrzymanych wraz z  dostawą partii każdej potrawy o krótkim okresie przydatności do spożycia z zakładu, w którym zostały wyprodukowane” oraz art. 72 ust. 3 ww. ustawy, który mówi, że „na podstawie pisemnej umowy zakłady, o których mowa w ust. 2, mogą ustalić, że obowiązek pobierania i przechowywania próbek potraw będzie dotyczył zakładu, w którym potrawy te zostały wyprodukowane.
Należy pamiętać, iż wszelkie próbki żywności należy udostępnić na żądanie osoby kontrolującej (inspektorowi Państwowej Inspekcji Sanitarnej), zgodnie z art. 72 ust. 4 ww. ustawy.
Kolejnym aktem prawnym, który określa sposób pobierania i przechowywania próbek żywności jest rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2007 r. w  sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego. Krótko mówiąc, to rozporządzenie określa zasady przechowywania i pobierania próbek żywności w zakładach żywienia zbiorowego typu zamkniętego.
Jeżeli ktoś nie wie, jakie przepisy regulują kwestię pobierania i przechowywania próbek żywności, to ja podałem właśnie ww. akty prawne, które jasno mówią o zasadach pobierania i przechowywania próbek żywności w zakładach żywienia zbiorowego typu zamkniętego.
Wszelkie akty prawne ww. można znaleźć i zapoznać się z nimi na stronie internetowej Internetowego Systemu Aktów Prawnych (ISAP) - isap.sejm.gov.pl.

W jaki sposób pobiera się i przechowuje próbki żywności?

Jak już wcześniej Państwu wspomniałem, iż najważniejszym aktem prawnym, który reguluje sposób pobierania i przechowywania takich próbek jest wcześniej wspomniane rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego.

Ja podam z pięć przykładowych dość ważnych zasad, które określają sposób pobierania i przechowywania próbek żywności w zakładach żywienia zbiorowego w oparciu o ww. rozporządzenie:
  • Każde pobranie próbki żywności i ich przechowywanie odpowiada osoba, która jest wyznaczona przez osobę zarządzającą zakładem żywienia zbiorowego typu zamkniętego. Taką osobą upoważnioną może być np. szef kuchni;
  • Każde próbki należy przechowywać np. w odpowiednim opakowaniu jednorazowym lub w szklanych naczyniach jednorazowych, które muszą być przedtem umyte i wyparzone oraz próbki te muszą być szczelnie zamknięte. Próbki te pobiera się za pomocą metalowych oraz wyparzonych narzędzi. Nie wolno pobierać próbek za pomocą rękami! Szczególny sposób pobierania próbki określa paragraf 4 ust. 1 ww. rozporządzenia;
  • Każda taka próbka powinna zawierać odpowiednią gramaturę, czyli 150 g;
  • Każda ta próbka powinna być odpowiednio oznaczona jej nazwą (np. nazwa potrawy). Ponadto próbkę żywności należy oznaczyć poprzez podanie daty i godziny przygotowania potrawy oraz podanie imienia i nazwiska pobierającego próbkę żywności wraz z podaniem stanowiska służbowego. Warto dodać, że paragraf 4 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia określa sposób oznaczenia próbki potraw, jeżeli przygotujemy potrawę z użyciem środka spożywczego z konserwy oraz wyrobu garmażeryjnego.
  • Każdą próbkę należy przechowywać mniej więcej przez 3 dni od dnia spożycia danej potrawy przez konsumenta lub przyjęcia do zakładu. Próbka musi być przechowywana w miejscu odpowiednim do tego przeznaczonym, gdzie temperatura miejsca przechowywania próbki powinna wynieść + 4 st. C. Temperatura miejsca przechowywania próbki może być mniejsza zależnie od tego, jaką próbkę przechowujemy. Dostęp do tych próbek mogą mieć jedynie osoby, które są do tego upoważnieni przez osobę zarządzającą zakładem żywienia zbiorowego typu zamkniętego.

Szczególne zasady pobierania i przechowywania próbek żywności znajdziecie w wyżej podanym rozporządzeniu. Koniecznie należy się zapoznać z tym rozporządzeniem, aby wiedzieć, w jaki sposób pobrać i przechowywać próbkę żywności !

To tyle na temat pobierania próbek i ich przechowywania. Zapraszam do następnych moich wpisów, jakie ukażą się na moim blogu.


Linki:
[1]
http://blog-zywienie-zbiorowe.blogspot.com/2015/10/akty-prawne-w-zywieniu-zbiorowym.html

Komentarze