Prawo żywnościowe - jakie akty prawne w zakresie prawa żywnościowego obowiązują w zakładach żywienia zbiorowego?

Jest to kolejny artykuł, który dotyczy żywienia zbiorowego. W tym artykule omówię, jakie akty prawne w zakresie prawa żywnościowego obowiązują w zakładach żywienia zbiorowego konsumentów.
Jeżeli ktoś planuje założenie własnego zakładu żywienia zbiorowego, wpis ten podpowie, jakie prawo obowiązuje w zakładach żywienia zbiorowego. Oczywiście zwracam uwagę, iż prawo żywnościowe ciągle się zmienia, dlatego też osoby, które posiadają własny zakład żywienia zbiorowego, muszą stale śledzić nowe informacje na temat nowych rozporządzeń i zmian w różnych ustawach. Muszę tutaj zwrócić uwagę, iż poradnik ten nie zastąpi porady prawnika specjalizującego się w zakresie prawa żywnościowego.

W tym wpisie skupię się na aktach prawnych w zakresie żywienia zbiorowego, natomiast osobny post będzie dotyczyć aktów prawnych w zakresie żywności. To tyle na wstępie, więc przejdźmy do głównej części naszego wpisu.


Autor: Patryk
 
Jest wiele aktów prawnych, które regulują w zakładach żywienia zbiorowego. Większość osób nie potrafi znaleźć się w tym gąszczu przepisów, które ciągle się zmieniają. Wiecie Państwo doskonale, jak wielokrotnie zmieniają się jakieś przepisy. Przykładem zmian przepisów, które regulują sposób żywienia dzieci i młodzieży w zakładach żywienia zbiorowego typu zamkniętego (w placówkach oświatowych), jest nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia oraz zmiana ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, gdzie zakazuje się sprzedawania „niezdrowego jedzenia” w szkołach. W tym wpisie właśnie omówię dość ważne ustawy oraz rozporządzenia, które muszą być przestrzegane w zakładach żywienia zbiorowego.

Odkąd Polska weszła do Unii Europejskiej, oprócz rozporządzeń i ustaw, jakie obowiązują w Polsce, musimy również dostosować się do Rozporządzeń Parlamentu Europejskiego, czy też dyrektyw UE. Dość ważnym aktem prawnym, który obowiązuje w Polsce m.in. w zakresie żywienia zbiorowego, jest ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. Ustawa ta musi być zgodna z różnymi dyrektywami, rozporządzeniami Parlamentu Europejskiego, czy też rozporządzeniami WE. Tak czy siak, ta ustawa jest dość ważna, która nie tylko obowiązuje w każdym zakładzie produkującym żywność, ale również obowiązuje w różnorodnych zakładach żywienia zbiorowego typu zamkniętego i otwartego.

Wybiorę ze 4 artykuły tejże ustawy, które obowiązują w zakładach żywienia zbiorowego:

1) Wymagania jakości żywienia zbiorowego w szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych z wyłączeniem szkół dla dorosłych reguluje art.1 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy.
2) Wymagania zdrowotne osób mających kontakt z produkcją żywności i potraw w zakładach żywienia zbiorowego reguluje art. 59 ust. 2 ww. ustawy.
3) Prawa i obowiązki oraz organy kontrolujące zakłady żywienia zbiorowego określa dział V ww. ustawy.
4) Regulacje prawne w zakresie pobierania i przechowywania próbek potraw reguluje art. 72 ust. 1-3 ww. ustawy, natomiast udostępnienie próbek potraw na żądanie dla organu kontrolującego reguluje art. 72 ust. 4 ww. ustawy.

Warto dodać, iż Minister Zdrowia w drodze rozporządzenia, o którym mowa w art. 72 ust. 5 ww. ustawy, określa nie tylko sposób, miejsce, ale również i warunki przechowywania oraz pobierania próbek potraw z każdego posiłku w zakładach żywienia zbiorowego typu zamkniętego.

Inne akty prawne, które obowiązują we wszystkich zakładach żywienia zbiorowego to różne rozporządzenia Ministra Zdrowia
Takim przykładowymi rozporządzeniami Ministra Zdrowia jest rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego z dnia 17 kwietnia 2007 r., czy też nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach z dnia 26 lipca 2016 r. (rozporządzenie te obowiązuje wyłącznie placówek oświatowych - sklepików szkolnych i stołówek szkolnych oraz przedszkolnych).

Jak widać, iż jest bardzo mnóstwo różnych przepisów prawnych, które muszą być przestrzegane w zakładach żywienia zbiorowego. Tutaj przytoczyłem wybrane polskie akty prawne, które muszą być stosowane w zakładach żywienia zbiorowego.
Wszelkie akty prawne obowiązujące w zakładach żywienia zbiorowego możemy znaleźć na stronie internetowej Internetowego Systemu Aktów Prawnych (ISAP) - isap.sejm.gov.pl.

Komentarze