Prawo żywnościowe - Czym jest żywność (środek spożywczy), żywność przetworzona i nieprzetworzona oraz czym jest higiena środków spożywczych wg prawa żywnościowego?

Jest to kolejny już post, który publikuję na moim blogu, jeżeli chodzi o prawo żywnościowe. W tym artykule dowiecie się, czym jest żywność (nazywając inaczej środkiem spożywczym), ale również dowiecie się, czym jest żywność przetworzona i nieprzetworzona oraz higiena środków spożywczych wg prawa żywnościowego. O definicji prawa żywnościowego i definicji bezpieczeństwa żywnościowego była już mowa na moim blogu, więc czas najwyższy, aby napisać, czym dokładnie jest żywność, żywność przetworzona i nieprzetworzona oraz higiena środków spożywczych.

Na blogu wielokrotnie piszę na temat żywności i bezpieczeństwa żywności. Jak Państwo wiecie, iż produkcja i dystrybucja żywności jest uregulowana w prawie żywnościowym, o czym już pisałem na blogu na temat prawa żywnościowego [1]. Żywność odgrywa ważną rolę w naszym żywieniu, która dostarcza do naszego organizmu wiele składników pokarmowych tj. białka, tłuszcze, węglowodany, składniki mineralne (makro- i mikroelementy), witaminy (rozpuszczalne w tłuszczach i w wodzie), ale również jest źródłem kalorii. Kolejną rzeczą jest bezpieczeństwo żywności. Każda żywność musi być bezpieczna do spożycia dla konsumenta i o tym już wielokrotnie wspominam na blogu. O tym zresztą pisałem na blogu [2], gdzie napisałem definicję bezpieczeństwa żywności oraz co wpływa na bezpieczeństwo żywności. Każda żywność jest produkowana z zastosowaniem systemu HACCP, GHP i GMP, a niekiedy producenci żywności wdrażają system zarządzania bezpieczeństwem żywności (ISO 22000), czy system zarządzania jakością (ISO 9001). Wdrażanie i stosowanie w praktyce systemu HACCP, GHP oraz GMP w zakładach, gdzie produkuje się żywność, czy też w zakładach żywienia zbiorowego (typu otwartego i zamkniętego) jest obowiązkowe, uregulowane w prawie żywnościowym, czy też kontrolowane przez odpowiednie urzędy, które sprawują nadzór nad bezpieczeństwem żywności (m.in. Państwowa Inspekcja Sanitarna). O systemie HACCP pisałem już resztą na blogu, gdzie podam link [3]. To tyle, jeżeli chodzi o wstępne informacji na temat żywności, więc przejdę teraz do omówienia definicji żywności.
 
Autor: Patryk
 
Czym jest żywność wg prawa żywnościowego?
 
W towaroznawstwie żywności nazywamy żywność, jako różna grupa produktów spożywczych (żywność pochodzenia roślinnego i zwierzęcego), czyli warzywa, owoce, produkty zbożowe, tłuszcze roślinne i zwierzęce, cukier, ale również mleko, produkty mleczne fermentowane, mięso i wędliny, jajka, rośliny strączkowe i jeszcze wiele innych produktów spożywczych, które można kupić w sklepie. Żywność to także fast foody, ciasta, ciastka i inne wyroby cukiernicze, czy też wyroby garmażeryjne. Żywność może być nieprzetworzona lub przetworzona. Może być też żywność genetycznie modyfikowana, funkcjonalna, czy ekologiczna. W towaroznawstwie żywności możemy podzielić produkty spożywcze na 12 grup, o czym już pisałem na temat podziału towaroznawczego produktów spożywczych na 12 grup [4]. Inaczej na żywność mówi się środki spożywcze. A czym jest żywność wg prawa żywnościowego? Definicję żywności znajdziemy w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności.
Zgodnie z art. 2 ww. rozporządzenia,,dla celów niniejszego rozporządzenia, ,,żywność" (lub ,,środek spożywczy") oznacza jakiekolwiek substancje lub produkty, przetworzone, częściowo przetworzone lub nieprzetworzone, przeznaczone do spożycia przez ludzi lub, których spożycia przez ludzi można się spodziewać".
A co obejmuje środek spożywczy? Zgodnie z art. 2 ww. rozporządzenia, ,,środek spożywczy" obejmuje napoje, gumę do żucia i wszelkie substancje, łącznie z wodą, świadomie dodane do żywności podczas jej wytarzania, przygotowania lub obróbki. Definicja ta obejmuje wodę zgodną z normami określonymi zgodnie z art. 6 dyrektywy 98/83/WE i bez uszczerbku dla wymogów dyrektyw 80/778/EWG i 98/83/WE".
Prawo żywnościowe również mówi nam, czego nie obejmuje środek spożywczy.
Zgodnie z art. 2 ww. rozporządzenia, ,,Środek spożywczy nie obejmuje:
a) pasz;
b) zwierząt żywych, chyba że mają być one wprowadzone na rynek do spożycia przez ludzi;
c) roślin przed dokonaniem zbiorów;
d) produktów leczniczych w rozumieniu dyrektyw Rady 65/65/EWG i 92/73/EWG;
e) kosmetyków w rozumieniu dyrektywy Rady 76/768/EWG;
f) tytoniu i wyrobów tytoniowych w rozumieniu dyrektywy Rady 89/622/EWG;
g) narkotyków lub substancji psychotropowych w rozumieniu Jedynej konwencji o środkach odurzających z 1961 r. oraz Konwencji o substancjach psychotropowych z 1971 r.;
h) pozostałości i kontaminantów".

Czym jest żywność przetworzona i nieprzetworzona wg prawa żywnościowego?
 
Skoro już Państwo wiecie, czym jest środek spożywczy, co obejmuje i nie obejmuje środek spożywczy, to najwyższy czas podać definicję żywności przetworzonej i nieprzetworzonej.
Definicję żywności przetworzonej i nieprzetworzoną znajdziemy w art. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych.
Zgodnie z art. 2 pkt n ww. rozporządzenia, „produkty nieprzetworzone oznaczają środki spożywcze, które nie podlegają przetwarzaniu, i obejmują produkty, które zostały rozdzielone, podzielone na części, przecięte, pokrojone, pozbawione kości, rozdrobnione, wygarbowane, skruszone, nacięte, wyczyszczone, przycięte, pozbawione łusek, zmielone, schłodzone, zamrożone, głęboko zamrożone lub rozmrożone".
Z kolei art. 2 pkt o ww. rozporządzenia mówi, iż „produkty przetworzone oznaczają środki spożywcze uzyskane w wyniku przetworzenia produktów nieprzetworzonych. Produkty te mogą zawierać składniki, które są niezbędne do ich wyprodukowania lub do nadania im specyficznego charakteru".

Autor: Patryk

Czym jest higiena żywności (higiena środków spożywczych) wg prawa żywnościowego?
 
Kolejną definicją jest higiena środków spożywczych. Jak na początku napisałem, że każda żywność musi być bezpieczna do spożycia dla konsumenta. Aby żywność była bezpieczna dla konsumenta, firma produkująca i dystrybuująca żywność musi wdrożyć obowiązkowo system HACCP oraz dobre praktyki higieniczne i produkcyjne (GHP/GMP) oraz stosować system HACCP, GHP i GMP w praktyce. Firmy również mają możliwość wdrożenia ISO m.in. ISO 22000, czyli system zarządzania bezpieczeństwem żywności, o czym również wspomniałem na wstępie niniejszego artykułu. Przestrzeganie systemu HACCP, GMP i GHP wpływa na bezpieczeństwo żywności, dlatego też zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r., ,,podmioty działające na rynku spożywczym są obowiązane przestrzegać w zakładach wymagań higienicznych określonych w rozporządzeniu nr 852/2004".
A zatem czym jest higiena żywności (higiena środków spożywczych)? Taką definicję znajdziemy we wcześniej wspomnianego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych.
Zgodnie z art. 1 pkt a ww. rozporządzenia, iż ,,higiena żywności, zwana dalej „higieną”, oznacza środki i warunki niezbędne do kontroli zagrożeń i zapewnienia zdatności do spożycia przez ludzi środków spożywczych uwzględniając ich zamierzone użycie".

Należy pamiętać, że żywność musi mieć odpowiednie oznakowanie (skład, nazwę środka spożywczego, oznaczenie alergenów etc.), ale również środek spożywczy nie może być zafałszowany ani zepsuty. Kontrolę nad obrotem środków spożywczych sprawują organy urzędowej kontroli żywności m.in. Państwowa Inspekcja Sanitarna (PIS), czy chociażby Państwowa Inspekcja Handlowa (PIH).

W osobnym poście napisze, jak należy oznaczać środki spożywcze wg prawa żywnościowego. To tyle, jeżeli chodzi o definicję środka spożywczego, higieny żywności oraz definicję żywności przetworzonej i nieprzetworzonej. Zapraszam do przeczytania kolejnego wpisu, którego opublikuję niebawem na blogu.
 
 
Linki:

Rzodkiewka - Do jakiej grupy warzyw zaliczamy rzodkiewkę w towaroznawstwie i jaką wartość odżywczą ma rzodkiewka?

Rzodkiewka jest bardzo popularnym warzywem i często ją dodajemy do różnych sałatek warzywnych, czy też do kanapek. W tym artykule dowiesz się, do jakiej grupy warzyw zaliczamy rzodkiewkę, jakie są przykładowe odmiany rzodkiewki oraz jej wartość odżywczą. Warzywo tej jest bardzo smaczne, dlatego też warto często spożywać rzodkiewkę, szczególnie warto przyrządzać pyszne sałatki warzywne z dodatkiem rzodkiewki. To tyle na wstępie, więc przejdźmy teraz do omówienia tego warzywa z towaroznawczego punktu widzenia.
 
Autor: Patryk
 
Rzodkiewka jest nie tylko smaczna, ale również jest źródłem wielu składników odżywczych. Jest także biała rzodkiew, ale o nich napiszę innym razem. Tutaj skupię się jedynie na samej rzodkiewce. A zatem do jakich warzyw zaliczamy rzodkiewkę w towaroznawstwie? Rzodkiewkę zaliczamy w towaroznawstwie do warzyw rzepowatych (rodzina kapustowata). Jest dużo odmian rzodkiewki. Podam przykładowe odmiany: Mila, Leda, Opolanka, Silesia, Carmen.
Co ciekawe, iż Egipcjanie i Rzymianie znali już to warzywo, które zresztą zostało sprowadzone do naszej Europy. Przez kogo? A no przez Rzymian. To taka mała ciekawostka ode mnie.
To tyle, jeżeli chodzi o omówienie rzodkiewki z towaroznawczego punktu widzenia, więc omówię teraz wartość odżywczą rzodkiewki.
 
Wartość odżywcza rzodkiewki
(kaloryczność rzodkiewki i zawartość poszczególnych składników pokarmowych w rzodkiewce)
 
Tak jak wcześniej wspomniałem, że rzodkiewka zawiera różne składniki odżywcze w różnych ilościach. Tradycyjnie zacznę od omówienia zawartości białka, tłuszczy i węglowodanów w tym warzywie (zawartość składników pokarmowych w 100g rzodkiewki). Przede wszystkim rzodkiewka ma bardzo znikomą ilość białka i tłuszczy. Rzodkiewka ma troszkę więcej węglowodanów niż białka, czy tłuszczy oraz niewielką ilość błonnika pokarmowego. Jeżeli chodzi o witaminy, to rzodkiewka jest źródłem niektórych witamin tj. A i K oraz niektórych witamin rozpuszczalnych w wodzie - witaminę C (kwas askorbinowy) i z gr. B np. witaminę B9 (kwas foliowy), witaminę B9/Pp (niacyna), czy witaminę B1 (tiamina). Rzodkiewka ponadto dostarcza nam różnorodne składniki mineralne (makro- i mikroelementy). Jakie? Wapń (Ca), potas (K), żelazo niehemowe (Fe), magnez (Mg), fosfor (P). To jedynie przykładowe składniki mineralne, które zawiera rzodkiewka. Co jeszcze zawiera to warzywo? Prócz składników pokarmowych, które już wymieniłem, rzodkiewka zawiera ponadto glikozydy, czy też kwasy organiczne. Jeżeli chodzi o kaloryczność rzodkiewki, to rzodkiewka 15g dostarcza nam ok. 2 kcal, a 100g - ok. 16 kcal. Rzodkiewka ma też niski indeks glikemiczny (IG). To na tyle, jeżeli chodzi o omówienie wartości odżywczej rzodkiewki.

W zakładach żywienia zbiorowego nieraz podaje się sałatki warzywne z dodatkiem tego warzywa. Warto jednak wzbogacić naszą dietę w różnorodne warzywa, które zresztą odgrywają ważną rolę w naszym żywieniu, o czym już wielokrotnie wspominałem na moim blogu. Ludzie zapominają, jak ważne jest częste jedzenie warzyw. Przypominam, że zgodnie z zaleceniami żywieniowymi, dziennie powinniśmy zjeść minimum 400-500g warzyw. Należy jednak pamiętać, że w każdym posiłku powinno pojawić się porcja warzyw, szczególnie dotyczy to zakładów żywienia zbiorowego typu zamkniętego. Należy też pamiętać o tym, że nie każdy może jeść rzodkiewki. Głównie w chorobach układu pokarmowego nie zaleca się spożywać tego warzywa (np. u osoby chorej na wrzody żołądka).

To już jest wszystko, co chciałem napisać na temat tego warzywa. Zapraszam do odwiedzenia kolejnego wpisu, który zostanie opublikowany niebawem na blogu.

Ryż z warzywami

Bardzo lubię mieszankę warzyw na patelnię. Taka mieszanka warzyw na patelnię jest idealna, szczególnie dla osób, którzy nie mają za bardzo czasu na gotowanie. Jest wiele rodzai mrożonych warzyw na patelnię. Wystarczy jedynie wsypać warzywa na patelnię z dodatkiem tłuszczu i przez kilka minut smażyć, a na koniec dodać ulubione przyprawy. Ja bardzo lubię coś dodać do tej mieszanki warzyw. Takim dodatkiem jest ryż, który wcześniej został ugotowany w osobnym garnku. Chcę Państwu pokazać, jak można zrobić szybko obiad z użyciem mieszanki warzyw mrożonych na patelnię i ugotowanego ryżu. I jeszcze jedna ważna rzecz, o którym koniecznie należy wspomnieć. Mrożenie jest świetną metodą konserwacji żywności, gdzie strata witamin i składników mineralna jest znikoma. Przejdźmy teraz do przepisu na te pyszne danko.

Autor: Patryk
 
Przepis na ryż z warzywami
 
Składniki:
 • 1 opakowanie mieszanki warzyw mrożonych na patelnię
 • 2 średnie cebule
 • 2-3 ząbki czosnku
 • 1,5 szkl. ugotowanego ryżu
 • ulubione przyprawy np. oregano, mieszanka prowansalska, curry
 
Wykonanie:
Najpierw musimy pokroić cebulę w drobną kostkę oraz czosnek (drobno pokroić w plasterki), wrzucić na patelnię i zeszklić na oleju rzepakowym (na grubej patelni). Po kilku minutach należy wsypać mieszankę warzyw na patelnię, dodać wcześniej ugotowany ryż (ostudzony), doprawić ulubionymi przyprawami, wszystko należy wymieszać, przykryć patelnię i przeprowadzić dalszą obróbkę cieplną przez kilka minut.

Racuchy z jabłkami (racuchy drożdżowe)

Przedstawię Państwu kolejny przepis kulinarny na znane nam racuchy drożdżowe z jabłkami. Racuchy są idealne na deser lub na podwieczorek. Racuchy możemy robić nie tylko z jabłkami, ale i z gruszkami, z bananami, z truskawkami, czy też z jagodami. Można również zrobić racuchy bez dodatku drożdży (z dodatkiem proszku do pieczenia). Przepis na racuchy bez drożdży (z dodatkiem proszku do pieczenia) możecie Państwo również znaleźć na moim blogu. Link do tego przepisu podam poniżej [1]. Gorąco polecam wypróbować ten przepis, jeżeli ktoś jeszcze nie robił racuchów na drożdżach.

Autor: Patryk

Przepis na racuchy z jabłkami (racuchy drożdżowe)
 
Składniki:
 • wcześniej zrobiony zaczyn (zaczyn z ciepłego mleka, mąki, drożdży i cukru)
 • 1 szkl. mąki pszennej
 • 1 jajko
 • 3 łyżeczki cukru
 • 2 jabłka (inne owoce np. gruszki, banany, truskawki)
 • opcjonalnie: cukier waniliowy lub wanilinowy


Wykonanie:
Na początek należy zrobić zaczyn. Do przygotowania zaczynu potrzebujmy ciepłe mleko (1 szkl.), mąkę, pół kostki drożdży (pokruszone) oraz 1,5 łyżeczki cukru. Wszystkie składniki na zaczyn należy wymieszać, przykryć naczynie suchą ściereczką i pozostawić zaczyn na ok. 15 min. W osobnej misce należy zrobić ciasto na racuchy. Do miski musimy wsypać mąkę pszenną, wlać wcześniej przygotowany do racuchów zaczyn z ciepłego mleka, drożdży, mąki i cukru, dodać cukier (opcjonalnie cukier waniliowy lub wanilinowy) oraz 1 jajko. Wszystkie składniki należy dobrze wymieszać. Jeżeli ciasto będzie zbyt rzadkie, należy dosypać trochę mąki, a jeżeli będzie za rzadkie, należy dolać trochę mleka. Ponownie należy przykryć naczynie suchą ściereczką, gdzie zrobiliśmy ciasto na racuchy i pozostawić na ok. 30 min. Zanim będziemy smażyć racuchy, do ciasta należy dodać jabłka (należy obrać ze skórki, usunąć gniazda nasienne i pokroić w półplasterki) i ponownie należy wymieszać. Ostatnim etapem jest obróbka cieplna, czyli smażenie. Racuchy smażymy z dwóch stron (na rozgrzanym oleju rzepakowym). Gotowe usmażone racuchy możemy podać z wcześniej posypanym cukrem pudrem.
 
 
Linki:

Technologia gastronomiczna - Przyrządzanie potraw w zakładach żywienia zbiorowego typu otwartego i zamkniętego - obróbka cieplna (termiczna)

Jak Państwo wiecie, iż w zakładach żywienia zbiorowego przyrządza się różne potrawy, które często są poddawane obróbce cieplnej (termicznej). W tym artykule postanowiłem omówić rodzaje obróbek cieplnych, jakie stosuje się w zakładach żywienia zbiorowego typu otwartego lub zamkniętego. Również podam różne urządzenia gastronomiczne, które używa się do obróbki cieplnej. Napiszę również osobny artykuł na blogu, który będzie dotyczyć zastosowania tłuszczów do obróbki cieplnej potraw. Szczególnie omówię kwestię tłuszczów, które nadają się do smażenia.

Autor: Patryk 

Czym jest obróbka cieplna? Rodzaje urządzeń, które wykorzystuje się do obróbki cieplnej potraw
 
Obróbka cieplna zwana również obróbką termiczną jest dość ważna podczas przyrządzania różnych potraw w zakładach żywienia zbiorowego m.in. w restauracjach, w barach, w stołówkach szkolnych itp. Na blogu również został opublikowany post, który dotyczy etapów poszczególnych prac podczas przyrządzania i wydawania potraw w zakładach żywienia zbiorowego [1]. Tam właśnie omówiłem krótko na temat obróbki cieplej. Obróbka cieplna (termiczna) to nic innego jak gotowanie, bądź smażenie, ale również flambirowanie, grillowanie, pieczenie, czy też duszenie. Obróbka cieplna w zakładach gastronomicznych jest dość ważna, gdyż żywność może być źródłem m.in. bakterii chorobotwórczych np. bakterii Salmonella, które giną w wysokim temperaturze. Należy pamiętać, że obróbka cieplna musi być przeprowadzona w odpowiedniej temperaturze oraz zgodnie z zasadami GHP/GMP, oraz z zastosowaniem systemu HACCP. O 10 zasad bezpiecznego i higienicznego przyrządzania potraw pisałem już na blogu [2]. Należy również pamiętać o zasadach BHP!
Obróbka termiczna niestety powoduje częściową utratę składników odżywczych, czyli witamin, czy składników mineralnych. Jeżeli chodzi o narzędzia kuchenne, to do obróbki cieplnej potraw używamy garnki (do gotowania), ale również patelnie (do smażenia). Należy pamiętać, iż zakładając działalność gastronomiczną, należy wyposażyć kuchnię w trzon kuchenny i inne urządzenia, które służą do obróbki cieplnej m.in. piec konwekcyjno-parowy, kuchenkę mikrofalową, patelnię smażalniczą (mają płytką lub głęboką wannę smażalniczą - często używania jest w zakładach żywienia zbiorowego typu zamkniętego), grill do grillowania np. mięsa. Te urządzenia, które wymieniłem, służą właśnie do obróbki cieplnej potraw. Do obróbki cieplnej też używa się kotły warzelne, czy też rożna.
Temperatura i czas obróbki cieplej jest różna w zależności od tego, co przyrządzamy, ale również od rodzaju obróbki cieplej. Myślę, że tyle wystarczy informacji na wstępie, wiec czas najżywszy omówić rodzaje obróbek cieplnych, jakie używa się podczas przyrządzania potraw zakładach żywienia zbiorowego.

Autor: Patryk

Przykładowe rodzaje obróbek cieplnych, jakie wyróżniamy w technologii gastronomicznej
 
Poniżej przedstawię Państwu kilka przykładowych rodzai obróbek cieplnych, jakie stosuje się w zakładach żywienie zbiorowego. Krótko napiszę na temat danej obróbki cieplnej. Zacznę od gotowania, bo często się stosuję tę obróbkę cieplną w zakładach gastronomicznych.
 
 • Gotowanie (odbywa się w temp. ok. 100 st. C) - jest to jedna z dość częstych obróbek cieplnych. Zazwyczaj gotujemy np. warzywa, mięso, kaszę. Do gotowania używa się czystą wodę lub bulion, jeżeli chcemy przyrządzić zupę. Inną obróbką cieplną jest gotowanie na parze. Można gotować na parze np. brokuły, ryby. Jest bardzo zdrowa obróbka cieplna. Do gotowania używa się garnki.
 • Smażenie (odbywa się w temp. ok. 150-200 st. C) - druga, a zarazem najczęstsza obróbka cieplna stosowana w kulinarii. W zakładach gastronomicznych zazwyczaj smaży się ryby, frytki, talarki z ziemniaków, kotlety z mięsa mielonego, natomiast w zakładach, które produkują wyroby cukiernicze, w tych zakładach zazwyczaj smaży się pączki, czy też popularne faworki (chrusty). Do smażenia używa się zazwyczaj patelnię bądź też patelnię smażalniczą, która jest popularna w zakładach żywienia zbiorowego typu zamkniętego. Do smażenia w głębokim tłuszczu używa się gastronomiczne frytownice. Do tej obróbki cieplnej używa się tłuszcze roślinne m.in. olej rzepakowy, który jest najlepszym tłuszczem do smażenia z punktu widzenia kulinarnego, ale również tłuszcze zwierzęce np. masło (do krótkiego smażenia np. jajecznicy).
 • Duszenie (duszenie również odbywa się w tej samej temperaturze, co gotowanie) - obróbka cieplna, gdzie najpierw należy obsmażyć np. mięso (z dodatkiem tłuszczu), następnie należy dolać odrobinę wody i dalsza część obróbki cieplnej odbywa się pod przykryciem naczynia kuchennego. Z punktu widzenia nauk o żywieniu człowieka, duszenie jest również zdrową obróbką cieplną.
 • Flambirowanie - dużo osób może nie wiedzieć, czym jest flambirowanie. Jest to jedna z metod przyrządzenia potrawy na patelni, gdzie taką potrawę z dodatkiem alkoholu podpala się. Jest to dość niebezpieczna metoda przyrządzenia potrawy, gdyż brak zachowania szczególnej ostrożności może doprowadzić m.in. do poparzenia rąk.
 • Grillowanie - zazwyczaj tą obróbkę cieplną stosuje się na grillu. W zakładach gastronomicznych używa się grilla elektrycznego, gdzie możemy bez dodatku tłuszczu grillować np. zamarynowane mięso, ale również i warzywa np. cukinię, paprykę.
 • Pieczenie (odbywa się temp. ok. 170-200 st. C) - kolejna i również bardzo popularna obróbka cieplna. Pieczenie często odbywa się piekarniku. W zakładach gastronomicznych używa się m.in. piece konwekcyjno-parowe. Można nie tylko piec ciasta, ale również i ciasteczka, mięsa, ryby itp.
 
Na temat strat witamin i składników mineralnych podczas obróbki cieplnej omówię innym razem. To tyle na temat obróbki cieplnej. Jak już wcześniej wspomniałem, iż napiszę osobny artykuł, gdzie omówię kwestię doboru odpowiedniego tłuszczu do obróbki cieplnej, czyli smażenia.
Kolejny post pojawi się niebawem na blogu. Zapraszam do odwiedzenia kolejnego wpisu, który pojawi się na blogu.
 
 
Linki: