Strony

Bezpieczeństwo i higiena żywności w gastronomii - Wdrożenie systemu HACCP w zakładach żywienia zbiorowego typu otwartego i zamkniętego - 1 etap wdrożenia systemu HACCP, czyli powołanie zespołu ds. HACCP

Tak jak obiecałem, iż kolejny artykuł, jaki pojawi się na blogu, będzie dotyczyć wdrażaniu systemu HACCP w zakładach żywienia zbiorowego typu otwartego, jak i zamkniętego. Napiszę kilka ważnych informacji, które należy zapamiętać, aby wiedzieć, od czego należy zacząć, jeżeli mamy zamiar wdrożyć system HACCP, kiedy założyliśmy działalność gastronomiczną.

Autor: Patryk
 
Na blogu już wielokrotnie wspominałem na temat systemu HACCP, gdzie napisałem, jakie akty prawne prawa żywnościowe regulują kwestię obowiązkowego wdrożenia systemu HACCP oraz GMP/GHP, jakie są zasady systemu HACCP, ale również opublikowałem post na temat przeprowadzenia szkolenia dla personelu kuchni w zakresie bezpieczeństwa żywności (szkolenie dot. systemu HACCP oraz GHP/GMP). Ostatnio również opublikowałem post, gdzie napisałem dość istotne informacje odnośnie zasady 1 systemu HACCP, czyli ocenianie i analizowanie zagrożeń, jakie mogą pojawić się podczas produkcji żywności lub przyrządzania potraw w zakładach żywienia zbiorowego typu otwartego i zamkniętego oraz zapobieganie przed wystąpieniem tych zagrożeń (link do tego postu podam poniżej [1]). Jest to dość ważna zasada, jak i dość ważny etap wdrażania tego systemu. Nie mniej jednak wiele osób, którzy planują założyć zakład gastronomiczny np. bar, restaurację, firmę cateringową, nie wie, jak wdrożyć system HACCP i od czego zacząć, jeżeli chodzi o wdrożenie tego systemu. I o tym właśnie napiszę w tym poście. W tym poście dowiesz się nie co o powołaniu zespołu ds. HACCP, bo to jest 1 etap wdrożenia tego systemu.
 
Już wielokrotnie pisałem na blogu, że każda osoba zarządzająca firmą, która produkuje i dystrybuuje żywnością lub zakładem żywienia zbiorowego typu otwartego, jak i zamkniętego, musi zagwarantować, że wyprodukowana żywność, bądź przyrządzona potrawa  w danym zakładzie żywienia zbiorowego typu otwartego lub zamkniętego będzie dla konsumenta bezpieczna do spożycia. Aby tak było, należy koniecznie:
 • wdrożyć system HACCP w oparciu o kodeks żywnościowy, czyli Codex Alimentarius (system zarządzania bezpieczeństwem żywności - norma ISO 22000) i  przestrzegać tego systemu w praktyce;
 • wdrożyć GHP/GMP oraz przestrzegać w praktyce GMP/GHP;
 • przestrzegać przepisów prawa żywnościowego (polskich i unijnych przepisów prawa żywnościowego).

Od czego zacząć? Zanim jeszcze powołamy zespół ds. HACCP, należy najpierw zdefiniować zakres stosowania tego systemy (firma musi zadeklarować, że wyprodukowana żywność lub przyrządzona potrawa będzie bezpieczna do spożycia przez konsumenta poprzez wdrożenie i przestrzeganie systemu HACCP oraz GHP/GMP) - deklaracja musi być sporządzona na piśmie (do dokumentacji systemu HACCP) oraz podpisana przez osobę kierującą zakładem produkującym żywność lub przez osobę kierującą zakładem żywienia zbiorowego typu otwartego (właściciel firmy) lub zamkniętego (dyrektor). W niektórych publikacjach z zakresu wdrażania systemu HACCP, zakres stosowania systemu HACCP traktuje się jako 1 etap wdrażania systemu HACCP, a powołanie zespołu ds. HACCP jako 2 etap wdrażania systemu HACCP. Nie mniej jednak należy koniecznie powołać zespół ds. HACCP. 1 etapem wdrożenia tego systemu jest właśnie powołanie zespołu ds. HACCP. Moim zdaniem jest to najważniejszy etap wdrażania systemu HACCP, bo od tego zaczyna się wdrażanie systemu HACCP w danej firmie.
Po co nam ten zespół? Oczywiście zespół ds. HACCP nie tylko będzie odpowiedzialny za wdrożenie systemu HACCP oraz GHP/GMP, ale również będzie odpowiadał m.in. za kontrolę nad sposobem prowadzenia odpowiedniej dokumentacji tego systemu.
Jak to zrobić? Przede wszystkim osoba zarządzająca zakładem żywienia zbiorowego typu otwartego i zamkniętego musi sporządzić w formie papierowej (do dokumentacji systemu HACCP) zarządzenie o powołaniu tego zespołu ds. HACCP. Jeżeli założyliśmy działalność gastronomiczną np. restaurację, to my będziemy musieli wydać to zarządzenie (dotyczy zakładów żywienia zbiorowego typu otwartego).  Jeżeli chodzi o zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego (np. stołówki szkolne, stołówki w DPS-ach, szpitale), takie zarządzenie musi wydać osoba zarządzająca tym zakładem np. dyrektor. Zapewne każdy zapytałby, co powinno zawierać takie zarządzenie? Już odpowiadam.
Takie zarządzenie powinno zawierać:

*tytuł zarządzenia:
 ,,Zarządzenie (dyrektora, właściciela firmy) o założeniu zespołu ds. HACCP"

*datę wydania tego zarządzenia

*skład tego zespołu (jeden przewodniczący i dwóch członków)*
 
*kilka punktów zarządzenia, czyli zobowiązania i upoważnienia zespołu ds. HACCP
 
*określenie terminu wejścia w życie tego zarządzenia
 
*miejscowość i datę

*podpis i pieczęć osoby zarządzającej zakładem żywienia zbiorowego typu otwartego i zamkniętego, która wydała te zarządzenie


* Skład zespołu ds. HACCP może być nawet 5-osobowy!
 
Muszę zwrócić Państwu uwagę, że skład zespołu ds. HACCP musi być dobrze przeszkolony w zakresie HACCP. System ten musi być dość dokładnie wdrożony, dlatego też wdrażaniem tego systemu powinni zająć się jedynie osoby, które mają wiedzę na temat bezpieczeństwa żywności i żywienia, szczególnie wiedzę z zakresu systemu HACCP oraz GMP/GHP, dlatego też zespół ds. HACCP musi być przeszkolony z zakresu wdrażania systemu HACCP oraz GMP/GHP. Jest to obowiązek wynikający z art. 59 ust. 3 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r., ale również obowiązek wynika z rozdziału XII załącznika II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych.
Potwierdzeniem odbycia tego szkolenia jest otrzymanie odpowiedniego dokumentu ukończenia szkolenia z zakresu HACCP.
Nie tylko zresztą takie szkolenie muszą ukończyć osoby, które odpowiadają za wdrożenie tego systemu, ale również i pracownicy, którzy mają styczność z żywnością m.in. personel kuchni. O tym pisałem już na blogu [2].

Myślę, że tyle informacji wystarczy Państwu na temat powołania zespołu ds. HACCP. Następny post będzie na temat obróbki cieplnej. Zapraszam do przeczytania kolejnego wpisu, który pojawi się na blogu.


Linki:
[1] http://blog-zywienie-zbiorowe.blogspot.com/2017/03/haccp-zasada1-systemu-haccp.html

Bezpieczeństwo i higiena żywności w gastronomii - Zasada 1 systemu HACCP, czyli analizowanie, jak i ocenianie oraz zapobieganie zagrożeń, które mogą pojawić się podczas produkcji żywności, jaki i przyrządzania potraw w zakładach żywienia zbiorowego (6 etap wdrożenia systemu HACCP)

Kontynuuje temat związany z systemem HACCP. Na blogu już pisałem artykuł na temat prawa żywnościowego, który mówi o wdrożeniu systemu HACCP oraz GHP/GMP, ale również napisałem definicję systemu HACCP, jak i ich zasad oraz ilości etapów wdrażania tego systemu [1]. Teraz będę pisać oddzielne posty, gdzie omówię krótko każdą zasadę systemu HACCP. Pierwszą tą zasadą jest właśnie analizowanie i ocena różnych zagrożeń, jakie mogą nam pojawić się podczas przyrządzania potraw lub produkowania żywności, ale również ich zapobieganie przed tymi zagrożeniami. Jest  to dość ważna zasada tego systemu, gdyż wiele jest zagrożeń, które mogą pojawić się podczas produkcji żywności, czy przyrządzania potraw w zakładach gastronomicznych. O tych zagrożeniach omówię w tym poście.


Autor: Patryk
 
Na początku może napiszę kilka zdań o zagrożeniach, jakie mogą pojawić się podczas produkcji żywności, bądź przyrządzania różnych potraw w zakładach żywienia zbiorowego typu otwartego i zamkniętego.
Każdy z pewnością na szkoleniach z BHP słyszał o czynnikach szkodliwych, jakie mogą występować na danym stanowisku pracy. Po to też pracodawca musi ocenić ryzyko zawodowe na danym stanowisku pracy, aby zminimalizować ryzyko, które występuje na danym stanowisku pracy. Podobnie jest zresztą w przypadku produkcji żywności. Tu również występują różne zagrożenia, które mogą np. spowodować zatrucia pokarmowe u konsumentów poprzez spożycie potrawy, która zawiera bakterie chorobotwórcze. Po to też wdraża się system HACCP, gdzie jedną z tych zasad tego systemu jest analizowanie i ocenianie zagrożeń, jakie mogą pojawić się podczas produkcji żywności oraz przyrządzania potrawy, ale również zapobieganiem przed wystąpieniem tych zagrożeń (jest to 6 etap wdrażania systemu HACCP). Zgodnie z art. 5 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych, iż ,,zasady HACCP określone w ust. 1 obejmują następujące: a) określanie wszelkich zagrożeń, którym należy zapobiec, wyeliminować lub ograniczyć do akceptowalnych poziomów".
Należy też pamiętać, że dość istotna jest dobra praktyka produkcyjna i higieniczna (GMP/GHP), która obejmuje całokształt bezpieczeństwa żywności. O bezpieczeństwie żywności również była mowa na moim blogu [2].

Autor: Patryk
 
Tutaj należy powiedzieć o dość ważnej rzeczy, o której należy pamiętać. Aby nasza żywność, czy przyrządzona potrawa przez kucharza była bezpieczna do spożycia, należy przestrzegać nie tylko różnych przepisów prawa żywnościowego (o tym była już mowa na moim blogu [3, 4]), to również należy przestrzegać zasady higieny podczas produkcji żywności lub przyrządzania potraw w zakładach gastronomicznych (o tym również była mowa na moim blogu [5]), a szczególnie należy wdrożyć i przestrzegać system HACCP w praktyce oraz stosować dobre praktyki higieniczne i produkcyjne (GHP i GMP) podczas produkcji żywności, bądź przyrządzania potraw w zakładach żywienia zbiorowego. Szkolenia, jakie powinny odbyć osoby pracujące przy żywności, powinny dostarczyć wiedzę na temat bezpieczeństwa żywności i żywienia, aby każdy pracownik wiedział, po co należy wdrażać i stosować system HACCP oraz GHP/GMP w praktyce (o obowiązkowym odbyciu szkolenia w zakresie HACCP i GHP/GMP pisałem już na blogu, gdzie również podałem przepisy prawa  żywnościowego, które mówią o obowiązkowym przeszkoleniu m.in. personelu kuchni, którzy mają kontakt z żywnością [6]).
Najlepiej, aby wdrażaniem systemu HACCP oraz GHP i GMP zajęli się osoby, które zajmują się tą dziedziną, czyli specjaliści ds. HACCP!
 
Wracając do tematu mojego wpisu, najwyższy czas przedstawić 3 rodzaje zagrożeń, które mogą wystąpić przy produkcji żywności lub potrawy w zakładach żywienia zbiorowego typu otwartego, bądź zamkniętego. Poniżej wypiszę kilka przykładowych zagrożeń chemicznych, fizycznych i biologicznych (mikrobiologicznych), jakie mogą pojawić się podczas produkcji żywności, bądź produkcji potraw w zakładach żywienia zbiorowego typu otwartego i zamkniętego:
 • Zagrożenia biologiczne i mikrobiologiczne - nieraz słyszymy w telewizji, czy w radiu o jakiś zatruciach pokarmowych. Takie zatrucia najczęściej są spowodowane poprzez przyrządzenie potrawy m.in. bez zachowania odpowiednich praktyk produkcyjnych i higienicznych (GMP/GHP) oraz nieprzestrzegania w praktyce systemu HACCP. Do tych zagrożeń zaliczamy przede wszystkim różne bakterie chorobotwórcze, które wywołują różne zatrucia pokarmowe, czyli np. bakterie Salmonella, Clostridium botulinum, Bacillus cereus, czy Listeria morocytogenes. Na blogu pisałem na temat bakterii, jakie mogą znajdować się naszej żywności. Tam napisałem kilka zasad, które pozwolą na uniknięcie zatrucia pokarmowego [7]. Oprócz bakterii również do tej grupy zagrożeń zaliczamy pleśnie, czy pasożyty np. włosień kręty, który zalicza się do nicieni (dotyczy wieprzowiny i dziczyzny).
 • Zagrożenia fizyczne - do tych zagrożeń mogę tutaj zaliczyć np. plastik, szkło, czy też nawet biżuteria, którą posiada pracownik podczas pracy przy żywności, która może przypadkowo dostać się do żywności.
 • Zagrożenia chemiczne - do tych zagrożeń zalicza się np. mikotoksyny, zawartość metali ciężkich w żywności np. arsen, ołów.

Krótko mówiąc, należy dość dokładnie zanalizować i ocenić ryzyko, jakie może występować podczas produkcji danej żywności, bądź potrawy zakładach żywienia zbiorowego, ale również należy określić środki kontrolne, które pozwolą nam na uniknięcie wystąpienia wyżej podanych przeze mnie zagrożeń, jakie mogą pojawić się podczas produkcji danej żywności lub przyrządzania potraw np. poprzez poddanie danej potrawy obróbce termicznej w odpowiedniej temperaturze, czy też np. zatrudnienie personelu kuchni, który posiada odpowiednie orzeczenie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych (o tym pisałem na blogu [8]).

Muszę też dodać krótką i dość ważną informację odnośnie dokumentacji systemu HACCP. W dokumentacji systemu HACCP również musi znaleźć się odpowiedni formularz z tabelką, która dotyczy identyfikacji zagrożeń, jak i czynności zapobiegawczych.
 
Myślę, że tyle informacji jest wystarczających dla Państwa, jeżeli chodzi o pierwszą  zasadę tego systemu, o którym jest mowa w tym artykule. Kolejny artykuł dotyczący systemu HACCP będzie na temat powołania odpowiedniego zespołu ds. HACCP (1 najważniejszy etap wdrażania systemu HACCP).
 
 
Linki:

Obsługa konsumenta w zakładach gastronomicznych - W jaki sposób podaje się kawę w zakładach gastronomicznych?

Kolejny artykuł będzie związany z obsługą konsumenta w zakładach gastronomicznych, a konkretnie podawaniu kaw w zakładach żywienia zbiorowego, szczególnie w kawiarniach, w restauracjach, czy też w hotelach. W tym artykule szczególnie dowiesz się, w jaki sposób podaje się kawę oraz w jaki sposób przyrządza się różne kawy. Na temat kawy będzie jeszcze mowa na moim blogu. Ten post szczególnie polecam uczniom szkoły gastronomicznej, a szczególnie osobom, którzy planują założyć kawiarnię, czy restaurację.

Autor: Patryk
 
Bardzo lubię pić kawę, szczególnie z mlekiem. Jest zresztą pita prawie w wielu krajach m.in. we Włoszech, w Niemczech, w Armenii. Nawet jest wzmianka o kawie w książce pt. ,,Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza. Samych metod parzenia kawy jest wiele, o czym omówię później. Na początku napiszę kilka zdań na temat kawy. Kawa jest napojem kofeinowym, gdyż kofeina jest związkiem chemicznym organicznym o wzorze sumarycznym C8H10N4O2, który znajduje się m.in. w ziarnach kawowca. Przede wszystkim zawartość kofeiny w filiżance kawy jest różna. To dzięki ziarnom kawowca, które należy zmielić przed zaparzeniem, możemy uzyskać napój kofeinowy, czyli kawa. W wielu krajach uprawia się ziarna kawowca m.in. w Brazylii, czy w Meksyku, a najbardziej dla nas znane odmiany kawy to Arabica, czy Robusta. Również mamy wiele stopni palenia kawy, od bardzo jasnej do bardzo ciemnej. Kawę podaje się nie tylko konsumentom na śniadania np. w hotelach, czy innych obiektach turystycznych, ale również w restauracjach, czy w kawiarniach. Często kawę podaje się podczas podawania deseru. Myślę, że tyle informacji wstępnych na temat kawy są i tak wystarczające, gdyż ten artykuł jest poświęcony podawaniu kawy w zakładach gastronomicznych. Zrobię osobny wpis na temat kawy, gdzie również omówię pozytywne skutki picia kawy dla naszego organizmu. Przejdźmy teraz do omówienia sposobu parzenia kawy.

Autor: Patryk

W czym parzymy kawę w zakładach gastronomicznych? Jakie rodzaje kaw podaje się w zakładach gastronomicznych? W czym podajemy i z jakimi dodatkami podajemy konsumentom kawę?
 
Przede wszystkim w zakładach gastronomicznych używa się gastronomicznego ekspresu ciśnieniowego do zaparzania kawy. Często takie ekspresy posiadają pieniacz do mleka. Do zaparzania kawy można również użyć m.in. kawiarkę, czy zaparzacz do kawy i herbaty, które często są używane w cateringu. Również popularne mamy ekspresy przelewowe, które również służą do zaparzania kawy.
Należy jednak pamiętać, że zakładając kawiarnię, czy restaurację, należy pamiętać o młynku do kawy, bo najlepsza kawa jest ze świeżo zmielonych ziaren kawowca.
 
W zakładach gastronomicznych podaje się konsumentom różne rodzaje kaw. Poniżej podam kilkanaście przykładowych rodzai kaw, jakie podaje się konsumentom w zakładach gastronomicznych:
 • espresso
 • kawa po turecku (kawa parzona w tygielku)
 • cappuccino (espresso + mleko spienione)
 • latte
 • latte macchiato
 • mocha
 • kawa po wiedeńsku (z dodatkiem bitej śmietany)
 • irish coffe, czyli kawa po irlandzku z dodatkiem alkoholu, czyli whiskey i bitej śmietany
 • russian coffe, czyli kawa z dodatkiem alkoholu - wódki
 • con panna, czyli kawa z dodatkiem bitej śmietany (podwójne espresso)
 • americano, czyli espresso i gorąca woda
 • affogato, czyli espresso z dodatkiem gałki lodów o smaku waniliowym
 • cortado, czyli espresso z mlekiem

Autor: Patryk

To tylko niektóre wybrane przeze mnie rodzaje kaw, jakie podaje się konsumentom w zakładach gastronomicznych. Kawę podaje się nie tylko w filiżance do kawy z podstawką (espresso podaje się w małej filiżance z podstawką), ale również w dużych szklankach np. kawę latte macchiato.
Należy też pamiętać, że w zakładach gastronomicznych niekiedy podaje się dzbanek do kawy, z której może sobie konsument nalać kawę do filiżanki. Jeżeli podajemy konsumentom kawę w dzbanku, wówczas należy podać dzbanuszek do mleka lub słodkiej śmietanki, jeżeli konsument chce wypić kawę z mlekiem lub ze śmietankąJeżeli konsument zamówi kawę espresso, wówczas kelner powinien podać konsumentowi dodatkowo szklankę wody. Kawę często lubimy pić z dodatkiem cukru, dlatego też często podaje się cukier w saszetce lub cukierniczkę wraz z łyżeczką do cukru.
Innym dodatkiem do kawy są wiórki z czekolady lub mieszanka przypraw do kawy. Należy też pamiętać o podaniu łyżeczki do kawy, jeżeli konsument chce wypić kawę z dodatkiem cukru.

Jak widzicie Państwo, iż mamy wiele sposobów na podanie kawy, gdzie często używa się do parzenia kawy ekspresu ciśnieniowego. Podałem jedynie przykładowe i dość znane rodzaje kaw. Jak już wcześniej wspomniałem, że jeszcze o kawie będzie mowa na moim blogu.
Inną dość popularną kawą jest kawa zbożowa. O kawie zbożowej pisałem już na blogu, gdzie link do tego wpisu podam poniżej [1].
Zapraszam do odwiedzenia następnego postu, który pojawi się niebawem na blogu.


Linki:
[1] http://blog-zywienie-zbiorowe.blogspot.com/2016/05/kawa-zbozowa.html

Kotleciki z mintaja

Przedstawiam Państwu kolejny wyśmienity przepis na pyszne kotleciki rybne. Ja zrobiłem kotleciki z mintaja (ryba należąca do rodziny dorszowatych). Zamiast mintaja, można użyć innej ryby np. dorsza (również ryba należy do rodziny dorszowatych). Do przyrządzenia tych kotlecików koniecznie należy użyć ryby, która została wcześniej wyfiletowana i pozbawiona z ości, dlatego też polecam mrożone filety rybne, które można kupić sklepie. Przepis jest banalny prosty, więc jeżeli ktoś nie wie, co przyrządzić na obiad, to ja Państwu podpowiadam. Z tego przepisu wyjdzie nam ok. 6 średnich kotlecików z mintaja. Przejdźmy teraz do przepisu, gdzie podam składniki oraz sposób przyrządzenia tych kotlecików z mintaja.

Autor: Patryk
 
Przepis na kotleciki z mintaja
 
Składniki:
 • 3 filety z mintaja
 • 1 duża bułka pszenna
 • 1 jajko
 • 100 ml mleka
 • bułka tarta
 • mąka pszenna
 • sól, pieprz, przyprawa do ryb
 • opcjonalnie: szczypiorek
 
Wykonanie:
Zamrożone filety z mintaja (lub innej ryby) należy odmrozić, a potem należy rozdrobnić. Następnie należy dodać pozostałe składniki, czyli wymoczoną bułkę pszenną w mleku (ręką należy odcisnąć z nadmiaru mleka), 1 całe jajko, przyprawę do ryb, szczyptę soli i pieprz (opcjonalnie można dodać posiekany szczypiorek). Wszystko należy wymieszać (składniki na kotleciki należy wymieszać ręką). Jeżeli masa na kotleciki będzie za rzadka, należy dodać trochę bułki tartej. Jeżeli masa będzie dobra, wówczas należy uformować kotleciki. Kotleciki obtoczyć w mące z dwóch stron i należy usmażyć na oleju rzepakowym.

Śniadanie wiedeńskie - Jakie produkty spożywcze i napoje podaje się konsumentom na śniadanie wiedeńskie?

Kolejny mój wpis na temat obsługi konsumenta będzie dotyczyć podawania konsumentom śniadania wiedeńskiego. W tym artykule dowiesz się przede wszystkim, co podajemy konsumentom na śniadanie wiedeńskie. Na temat śniadania kontynentalnego i angielskiego już pisałem na blogu, więc poniżej podam linki do tych wpisów [1, 2].
 
Autor: Patryk
 
Śniadanie wiedeńskie
 
Kolejnym śniadaniem, które podaje się konsumentom w zakładach żywienia zbiorowego, jest śniadanie wiedeńskie. Śniadanie te nieco jest podobne do śniadania kontynentalnego. Przede wszystkim śniadanie kontynentalne jest prostym śniadaniem, o czym wspomniałem już we wpisie na temat śniadania kontynentalnego. Śniadanie wiedeńskie z kolei jest śniadaniem, który jest bardziej rozszerzony od śniadania podstawowego, szczególnie jeżeli konsumentom podaje się dodatkowe produkty spożywcze na śniadanie wiedeńskie tzw. wzmocnione. Śniadanie te, jak inne typy śniadań, jakie wyróżniamy w technologii gastronomicznej, również dostarczają szereg składników pokarmowych, szczególnie składników odżywczych m.in. białka, tłuszczy, węglowodanów. A co podaje się konsumentom na śniadanie wiedeńskie w zakładach żywienia zbiorowego?
 
Autor: Patryk

Jakie napoje i produkty spożywcze podaje się konsumentom na śniadanie wiedeńskie w zakładach żywienia zbiorowego?
 
Poniżej przedstawię Państwu przykładowe napoje i produkty spożywcze, jakie możemy podać konsumentom na śniadanie wiedeńskie w zakładach żywienia zbiorowego.
 
Napoje, jakie podaje się konsumentom na śniadanie wiedeńskie:
 • herbata
 • kawa (można również podać konsumentowi na to śniadanie kawę ze słodką śmietanką)
Produkty spożywcze, które podaje się konsumentom na śniadanie wiedeńskie:
 • jajka - jajka po wiedeńsku (jajko w szklance)
 • pieczywo
 • masło
 • dżemy
 • różne gatunki wędlin (do śniadania wiedeńskiego tzw. wzmocnionego)
 • różne gatunki serów (do śniadania wiedeńskiego tzw. wzmocnionego)
 
To tyle, jeżeli chodzi o krótkie omówienie śniadania wiedeńskiego, które jest podane konsumentom w różnych zakładach żywienia zbiorowego. Kolejny taki wpis będzie na temat omówienia śniadania amerykańskiego. O tym jednak napiszę innym razem.
Zapraszam do odwiedzenia kolejnych wpisów, jakie pojawią się na moim blogu.
 
 
Linki: