Posty

Najnowsze posty

Cukinia (kabaczek) - do jakiej grupy warzyw zaliczamy cukinię? Wartość odżywcza i energetyczna cukinii z punktu widzenia nauk o żywności i żywieniu człowieka.

Bezpieczeństwo i higiena żywności w gastronomii - wdrażanie systemu HACCP w zakładach żywienia zbiorowego typu otwartego i zamkniętego. Jak wdrożyć system HACCP w zakładzie żywienia zbiorowego? Etapy wdrażania systemu HACCP wg Kodeksu Żywnościowego (Codex Alimentarius)

Produkty mleczne fermentowane - do której grupy produktów spożywczych zaliczamy produkty mleczne fermentowane? Rodzaje produktów mlecznych fermentowanych oraz ich wartość energetyczna i odżywcza

Brzoskwinia - do jakiej grupy owoców zaliczamy brzoskwinię w towaroznawstwie żywności? Wartość odżywcza i energetyczna brzoskwini

Wartość odżywcza produktów żywnościowych - czym jest wartość odżywcza? Sposób wyrażania i prezentacji informacji o wartości odżywczej na etykiecie produktu spożywczego

Papryka - do jakiej grupy warzyw zaliczamy paprykę w towaroznawstwie? Jaką wartość odżywczą ma papryka? Omówienie tego warzywa z punktu widzenia nauk o żywności i żywieniu człowieka